Instellingen

Hillegom boos op provincie om besluit nieuwe Duinpolderweg

© Omroep West
HILLEGOM - Veel ophef in de gemeente Hillegom vanwege het provinciale besluit om de nieuwe Duinpolderweg dwars door bedrijventerreinen en een natuurgebied aan te leggen. De weg is volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland nodig om de bereikbaarheid en leefbaarheid in onder meer de Haarlemmermeer en de Bollenstreek te verbeteren.
De gemeente Hillegom vreest dat hierdoor veel woningen, bedrijven en natuur verloren gaan. Ook de andere betrokken gemeentes hadden bij de provincies aangedrongen op een alternatieve route. Maar de provincies besluiten dus anders.
In januari zal in ieder geval Hillegom haar zienswijze neerleggen bij de gedeputeerden. Volgens de gemeente past dit tracé niet in de Hillegomse Omgevingsvisie 2030 die recent met grote betrokkenheid van de inwoners is opgesteld. Ook zou het niet bijdragen aan de toekomstige economische en duurzame ontwikkelingen binnen Hillegom.