Bevolking groeit: meer inwoners voor Den Haag, Westland en Rijswijk

DEN HAAG - De Nederlandse bevolking groeit, en vooral in de Randstad. Na Amsterdam was de toename van het aantal inwoners in Den Haag het grootst: er kwamen 6648 mensen bij. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de eerste elf maanden van 2017.
De relatief grootste stijging in onze regio doet zich voor in Waddinxveen: 3,75 procent meer inwoners. Een relatief sterke stijging was in meer kleinere gemeenten te zien, zoals Rijswijk (2%), Noordwijkerhout (1,9%), Pijnacker-Nootdorp (1,8%), Westland (1,6%) en Midden-Delfland (1,6%).
De bevolkingsgroei in de kleinere gemeenten is onder meer het gevolg van suburbanisatie: mensen uit de grote steden gaan in omliggende gemeenten wonen. Vooral het aantal jonge gezinnen dat wegtrekt uit grote steden is in de afgelopen jaren gestegen.

Landelijke groei

De bevolking van Nederland als geheel groeide met ongeveer 100.000 inwoners tot 17,2 miljoen mensen. Die groei is ongeveer even sterk als in 2016. Het grootste deel van de bevolkingsgroep is afkomstig van buitenlandse migratie: er kwamen meer migranten uit Europese landen, Brazilië en India naar ons land. Het aantal mensen uit Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran lag fors lager dan in 2016.