Rijkswaterstaat: hoog water door Nieuwjaarsstorm

Storm langs de kust
Storm langs de kust © ANP
DEN HAAG - Rijkswaterstaat rekent de komende uren op een westerstorm die langs de kust het waterpeil zal opstuwen. In de kustprovincies worden dinsdagavond en woensdagochtend vroeg zware tot zeer zware windstoten verwacht die hinder kunnen opleveren voor weg- en scheepvaartverkeer.
Vanwege de verhoogde waterstanden is er een kans dat in de loop van de middag een aantal waterkeringen dichtgaat. Zo is het mogelijk dat de Maeslantkering bij Hoek van Holland sluit. Eind 2016 is het criterium om te sluiten tijdelijk verlaagd van 3,00 naar 2,60 m boven NAP. De voor donderdag verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar komen daar wel bij in de buurt.
Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houden Rijkswaterstaat, het KNMI en de waterschappen de waterstanden nauwlettend in de gaten. Het WMCN informeert waterbeheerders over de waterstandsverwachtingen zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Bergers stand-by

Weggebruikers moeten komende en woensdag rekening houden met hinder op de weg vanwege zware tot zeer zware windstoten en de buien die over het land trekken. Het KNMI heeft voor woensdag tussen 03.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds code geel afgegeven. Tijdens buien kunnen lokaal windstoten tot ongeveer 110 km/h voorkomen. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.
Met name automobilisten met een aanhanger en het vrachtverkeer wordt geadviseerd extra alert te zijn. Vooral lege vrachtwagens kunnen hinder ondervinden. Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten. Daarnaast staan er bergers klaar op windgevoelige locaties als het Prins Clausplein.