Zoetermeerse politiek snapt kritiek rond mislukken outletmall

De Holland Outlet Mall. (Impressie: Provast)
De Holland Outlet Mall.
ZOETERMEER - De Zoetermeerse politiek omarmt een kritisch rapport over het falen van de Holland Outlet Mall (HOM). Het outletcentrum van maximaal 31.000 vierkante groot had op de plaats moeten komen van het huidige Woonhart.
Jaarlijks had de HOM miljoenen bezoekers moeten trekken. Afgelopen september schoot de Zoetermeerse gemeenteraad de komst van het outletcentrum af nadat projectontwikkelaar Provast zich had teruggetrokken. Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft op verzoek van de Zoetermeerse gemeenteraad afgelopen najaar onderzocht hoe het mis heeft kunnen gaan met de HOM.
De onderzoekers zijn kritisch op zowel de gemeenteraad als op het college van burgemeester en wethouders. 'Er worden gemakkelijk aanleidingen gevonden om politiek te bedrijven, waardoor de focus van een gezamenlijk einddoel afdwaalt', aldus het rapport.

Samenspraak

Ook verwijten de onderzoekers het college een 'gebrek aan slagkracht'. Voor de gemeente bleek het bovendien lastig om de verschillende rollen bij de HOM te scheiden. Het college was voorstander van het outletcentrum, maar de gemeente moest tegelijkertijd als 'regisseur boven de partijen staan'. Deze tegenstrijdige belangen zijn volgens de onderzoekers niet goed gewogen. Volgens veel bewoners is de samenspraak met de gemeente dan ook niet goed verlopen.
De meeste partijen en het college onderschrijven de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers. 'Wat mij betreft gaan we er samen mee aan de slag,' zegt burgemeester Charlie Aptroot (VVD). Volgens hem moet de gemeenteraad meer op hoofdlijnen besturen en zich minder met details bemoeien. Ook steekt Aptroot de hand in eigen boezem. 'Als je het hebt over de regierol van het college mag je ook best naar de burgemeester kijken.'

Miljoeneninvestering

Over wie er precies schuldig is aan het falen van de HOM verschillen de partijen in de Zoetermeerse raad van mening. Zo vindt bijvoorbeeld D66 dat het Zoetermeerse college het project 'niet optimaal' heeft aangepakt. Fracties die zich van begin af aan tegen het outletcentrum hebben gekeerd, zien in het rapport de bevestiging dat hun keuze de juiste was. Oppositiepartijen vinden dat de coalitiepartijen in het vervolg beter naar hun bezwaren moeten luisteren.
Andere partijen, voornamelijk uit de coalitie, zeggen dat zij zich een klein jaar geleden met goede redenen achter de ontwikkeling van de HOM hebben geschaard. Zij zagen een mogelijke miljoeneninvestering in het centrum van de stad als een mooie kans voor Zoetermeer. Pas na de terugtrekking van Provast ontstond er volgens deze partijen een nieuwe situatie.

Kosten

Volgens wethouder Marc Rosier (VVD) heeft de gemeente in totaal zo'n 8,5 ton aan de voorbereidingen van de HOM uitgegeven. Over drie weken spreekt de Zoetermeerse gemeenteraad weer over het onderzoek naar het mislukken van het outletcentrum. Dan zullen er ook concrete voorstellen voor 'te leren lessen' worden gedaan, zodat in de toekomst grote projecten in Zoetermeer wel kunnen slagen.