CDA in Den Haag wil onderzoek naar bijstandsuitkeringen

© ANP
DEN HAAG - Het CDA in Den Haag wil laten onderzoeken of de gemeente Den Haag mensen die een bijstandsuitkering krijgen genoeg stimuleert om werk te zoeken. Aanleiding is een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in andere steden. Hieruit blijkt dat zeker de helft van de bijstandsgerechtigden is 'opgegeven'. Zij worden niet gestimuleerd om aan het werk te gaan en de gemeente handhaaft maar zelden op maatregelen zoals het korten op de uitkering.
CDA-raadslid Desh Ramnath zegt: 'Het kan niet zo zijn dat iemand voor altijd in de bijstand blijft zitten. Bijstandsuitkeringen zijn echt bedoeld als tijdelijk vangnet. Het is de bedoeling dat de gemeente de werkzoekende stimuleert zo snel mogelijk een baan te accepteren. Momenteel zijn er veel vacatures in de bouw, tuinbouw, logistiek, toerisme en horeca'.
Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Den Haag. De partij wil weten of de regels voor bijstandsgerechtigden worden gehandhaafd, en hoe zij mensen die langdurig in de bijstand zitten, stimuleert om werk te zoeken of anderszins aan de slag te gaan.

Gevangen in uitkering

De partij benadrukt dat mensen niet gevangen mogen blijven in een bijstandsuitkering. 'Stelregel voor het CDA is dat sociale regelingen van de gemeente nooit tot gevolg mogen hebben dat mensen niet geprikkeld worden om te werken.' Het CDA wil daarom dat alle bestaande regelingen tegen het licht worden gehouden.
Verder moet nagegaan worden of er voldoende financiële prikkels zijn om snel een betaalde baan te zoeken. Volgens Ramnath 'moet werken lonen' en dus moet uitgezocht worden 'of en in hoeverre de bijstandsregelingen mensen belemmeren een baan te accepteren'. 'Per saldo moet het aantrekkelijker zijn om te werken dan om een uitkering te ontvangen', aldus Ramnath.