Poll: Rake Vragen over de gemeenteraadsverkiezingen!

DEN HAAG - Bloemen of brandnetels. Welke plant gaat het gemeentelijke groen domineren na de gemeenteraadsverkiezingen? Op onze oproep: 'Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen volgens jou vooral over gaan?' zijn de eerste inzendingen al binnengekomen. Je kunt nu meestemmen over welke vraag door ons als eerste behandeld gaat worden.

Naast het beleid over de gemeentelijke groenperken wordt ook aandacht gevraagd voor het parkeerbeleid in De Lanen in Leidschenveen. En voor het te verwachten beleid ten aanzien van de WMO, wijkverpleging en ouderenzorg.

In de aanloop naar de verkiezingen besteden we aandacht aan thema's die volgens jullie centraal moeten staan in de verkiezingsdebatten. En zo mogelijk maken we samen met de vragensteller een reportage over de aangedragen Rake Vraag.

De poll is inmiddels gesloten. Bedankt voor alle stemmen! Check onze website voor de volgende poll.

Stem mee! Met welke vraag gaan we aan de slag?
Meer over dit onderwerp:
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 DEN HAAG POLL
Deel dit artikel: