Noodzakelijk voor de bereikbaarheid of aanslag op het groen? Vijf vragen over de Duinpolderweg

REGIO - Bittere noodzaak om de Haarlemmermeer en de Bollenstreek bereikbaar te houden of een onomkeerbare aanslag op het zeldzame groen? Over de Duinpolderweg lopen de meningen op zijn zachtst gezegd nogal uiteen. Dinsdag is er in Noordwijkerhout een informatieavond over de nieuwe weg tussen de N205 in de polder bij Hoofddorp en de N206 langs de duinen bij De Zilk. Vijf vragen en antwoorden over het controversiële project:

1. Waarom zou de Duinpolderweg er moeten komen?

De nieuwe verbinding tussen de provinciale wegen N206 in Zuid-Holland en N205 in Noord-Holland moet volgens beide provincies de 'bereikbaarheid en leefbaarheid' van onder meer de Haarlemmermeer en de Bollenstreek verbeteren. Vooral in de Haarlemmermeer moeten de komende jaren veel nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen worden gebouwd. Daardoor zal ook het verkeer in de regio fors toenemen.
Bovendien ontbreken op dit moment goede alternatieve routes, schrijft de provincie Noord-Holland op de eigen website. Daardoor loopt het verkeer vast bij calamiteiten of topdrukte, bijvoorbeeld als de Keukenhof open is. Er zijn volgens de provincie ook knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. 'Zo rijdt op diverse plekken veel verkeer door woonkernen over smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Vrachtwagens, auto's en fietsen concurreren om dezelfde ruimte. Ook kunnen voetgangers de wegen op verschillende plekken in het gebied moeilijk oversteken. Dat kan tot onveilige situaties leiden.'
2. Wat zijn de argumenten tegen de Duinpolderweg?
Volgens Anne de Jong (BevolkingsBelangen Hillegom), wethouder in Hillegom, heeft de komst van de weg een grote impact op zijn gemeente. Gedeputeerde Staten in Noord- en Zuid-Holland hebben afgelopen december uit zeven verschillende routes een 'voorkeursvariant' gekozen. Hillegom is 'boos, verbijsterd en teleurgesteld ' over die keuze, zei De Jong in december tegen Omroep West.  
Door de keuze voor dit tracé moeten volgens hem tientallen bedrijven uitgeplaatst worden en stoppen met hun activiteiten. 'Dat gaat ten koste van werkgelegenheid. Daarnaast zullen tientallen woningen langs de N208 gesloopt moeten worden. En een natuur- en recreatiegebied wordt volledig doorsneden en kan als verloren worden beschouwd.' Verder zou de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de dorpen langs de nieuwe weg verslechteren. Omwonenden spreken dan ook smalend over de 'Duinkolderweg'.
Statenleden in Zuid-Holland hadden ook jarenlang grote twijfels bij de nut van de weg. Volgens 50PLUS heeft de weg een 'aanzuigende werking', waardoor de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede zal toenemen. Verder vreest de partij dat de Duinpolderweg de weg vrijmaakt voor de 'Bollenstad'; ofwel grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek.
3. In welke fase zit het besluitvormingsproces nu?
Afgelopen december hebben de provincies Noord- en Zuid Holland dus een 'voorkeursvariant' gekozen. De kern hiervan is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom en de Nieuwe Bennebroekerweg, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Doortrekken naar de N206 blijft volgens de provincies in de toekomst mogelijk. Ook komen er een verbinding tussen Lisse-Zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek.
Gedeputeerde Staten in beide provincies hebben tot deze variant besloten nadat zeven mogelijke routes zijn beoordeeld op effecten voor onder meer verkeer, milieu, landschap, natuur, landbouw en economie. Vanaf 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen omwonenden inspraakreacties indienen.
4. Hoe groot is de kans dat de huidige 'voorkeursvariant' het definitieve tracé wordt?
Tegenstanders van de Duinpolderweg vrezen dat er geen weg meer terug is. Formeel wordt er op de inspraakreacties gereageerd in een zogeheten 'Nota van Beantwoording'. In de nota wordt toegelicht of de inspraakreacties, formeel 'zienswijzen' geheten, hebben geleid tot aanpassingen. Nadat de Nota van Beantwoording is vastgesteld, nemen beide provincies naar verwachting medio 2018 een definitief besluit over een 'voorkeursalternatief'. Vanaf 2020 zou de aanleg van de weg moeten beginnen.
5. Zijn er geen goede alternatieve routes te bedenken?
Volgens Hillegom en andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek wel. Zij hebben de twee provincies geadviseerd om te kiezen voor een nieuwe verbinding die vanaf de N208 richting Haarlemmermeer gaat en ongeveer in het midden tussen Hillegom en Bennebroek ligt (net ten noorden van de Oosteindervaart).
'Dit ondanks het feit dat aan deze wegverbinding ook enkele schaduwkanten zitten', zegt wethouder De Jong op de website van de gemeente Hillegom. Hij betreurt 'ten zeerste' dat het 'unanieme advies van alle betrokken Zuid-Hollandse gemeenten' niet is overgenomen. Veel Zuid-Hollandse gemeenten vinden dat zij nu moeten opdraaien voor het oplossen van een voornamelijk Noord-Hollands bereikbaarheidsprobleem.