Gemeenten tegenover provincies: 'Ander tracé Duinpolderweg beter voor milieu en doorstroming'

LEIDEN - Veertien samenwerkende gemeenten rondom Leiden zien liever een ander tracé voor de geplande Duinpolderweg, tussen de N205 bij Hoofddorp en de N208 bij Hillegom. Ze vinden de zogeheten Midden-variant door de Oosteinderpolder beter voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omliggende dorpen. Dit maakte het samenwerkingsverband woensdag bekend. Zij gaan daarmee in tegen de voorkeur van de provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland.

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor veertien Zuid-Hollandse gemeenten in het hart van de Randstad. Vorig jaar zijn de verschillende varianten voor een verbindingsweg tussen de A4, N205, N208 en N206 onderzocht, ook wel de Duinpolderweg genoemd. Gedeputeerde Staten van Noord- en van Zuid-Holland maakten op 19 december op basis van dit zogeheten MER-onderzoek een voorlopige voorkeur bekend. De provincies kiezen voor een weg die in Hillegom de Vosse- en Weerlanderpolder doorkruist. Bovendien zou er ten zuiden van Lisse en bij Zwaanshoek een nieuwe randweg moeten komen.

De gemeenten van Holland Rijnland hebben voor dat eerste deel echter - om verschillende redenen - sterke voorkeur voor de zogenoemde Midden-variant, ten noorden van Hillegom. Die voldoet volgens het beste aan de bereikbaarheids- en leefbaarheidsdoelstellingen. Holland Rijnland noemt het '...een robuuste verbinding in het regionale netwerk, ook vanuit economisch perspectief. In tegenstelling tot de voorlopige voorkeursvariant doorsnijdt de Midden-variant geen natuurgebied of bedrijventerrein.'

'Goedkoper en minder overlast'

Het alternatieve tracé ligt midden tussen Bennebroek en Hillegom waardoor de overlast van uitlaatgassen en geluid voor de inwoners van Hillegom aanzienlijk minder is. Bovendien is het een stuk goedkoper: zonder doortrekking van de N208 naar de N206 bij De Zilk zo'n € 9 miljoen, en als die verbinding er wel komt maar liefst 28 miljoen euro. Dit tracé biedt bovendien betere uitwijkmogelijkheden wanneer er grote problemen zijn op de A4 of A44.

Holland Rijnland gaat het gesprek aan met de provincies om het voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg te heroverwegen. Daarnaast wil Holland Rijnland met de provincies en andere betrokken partijen het gesprek aangaan op welke wijze een goede verbinding tussen de N206 bij De Zilk en de N208 bij Hillegom tot stand kan worden gebracht.

Meer over dit onderwerp:
DUINPOLDERWEG
Deel dit artikel: