Buurtbewoners nog steeds bang voor overlast Amerikaanse ambassade

WASSENAAR - Maandag is het zover: na jarenlang politiek gesteggel, bouwprocedures en protesten van buurtbewoners gaat de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar open. Maar nog steeds lijken diezelfde buurtbewoners niet tevreden.
Belangrijkste doorn in het oog is de politiepost die opzichtig voor de ambassade is opgesteld. Oorspronkelijk was er een andere plek voor gereserveerd, maar omdat de Amerikanen hier een sloot hebben aangelegd is de situatie nu zoals die is.
De gemeente Wassenaar is zich hiervan ook bewust en laat weten dat er gezocht wordt naar een andere oplossing: 'We zijn nu met de politie in goed overleg om de plek van de politiepost te verplaatsen en de beoogde plek zo veel mogelijk te benaderen.'

Ernstig dreigingsgevaar

Buurtbewoners vrezen ook voor verkeersoverlast. Zo zijn er pollers geplaatst, die alleen omhoog gaan bij calamiteiten en ernstig dreigingsgevaar. Automobilisten zullen dan enkele kilometers moeten omrijden.
Maar de vrees dat dit vaak zal voorkomen lijkt niet reëel. De afgelopen tien jaar is zo'n dreigingsgevaar slechts twee keer voorgekomen. Bovendien laat de gemeente weten dat een semi-permanente omleidingsroute wordt voorbereid. Met behulp van klapborden kunnen bewoners en bezoekers deze route volgen op het moment dat de pollers ingezet worden.

Bewakingscamera's

Ook waren er vanuit de buurt bezwaren tegen de grote hoeveelheid bewakingscamera's. Volgens de gemeente Wassenaar heeft de politie in nauw overleg met de betreffende bewoners en de gemeente enkele bewakingscamera's verplaatst, zodat de privacy van de inwoners gewaarborgd blijft.
Het tuincentrum tegenover de nieuwe Amerikaanse ambassade is een ander pijnpunt. Omdat hier een weidegebied moet komen is de tijdelijke vergunning voor het tuincentrum beëindigd. Omdat de eigenaar niet geïnteresseerd is in een andere locatie, is er een onteigeningsprocedure gestart. Hierdoor is de toekomst van de medewerkers onzeker.