Nog veel minder vluchtelingen naar voormalig ministerie van sociale zaken

DEN HAAG - In het voormalig ministerie van sociale zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag, komen geen 175 statushouders te wonen, maar zeer waarschijnlijk slechts de helft daarvan. Dat bleek zaterdag tijdens een open dag, waarbij buurtbewoners de woningen kunnen zien waar de asielzoekers met een verblijfvergunning straks worden ondergebracht. De politiek is verrast.
De bedoeling is dat midden februari de eerste vrijgezelle mannen een plek krijgen in het voormalig departement. Het gaat om wat een 'onzelfstandige groepslocatie' heet. Hier komen verspreid over drie verdiepingen in het enorme pand 22 woongroepen voor telkens acht bewoners. De helft van de woningen in die groepen is voor statushouders, de andere helft is bestemd voor jongeren tot 35 jaar, kregen bezoekers aan de open dag van ambtenaren te horen.
De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller  (Haagse Stadspartij) laat weten dat er inderdaad minder statushouders naar het complex komen dan vorig jaar werd gedacht, maar dat het nog niet precies bekend is hoeveel van de 175 bedden in het complex naar vluchtelingen gaan en hoeveel naar oorspronkelijke Hagenaars.

Families

Reden voor het lagere aantal is dat sinds kort de samenstelling van de totale groep asielzoekers is veranderd. Tot vorig jaar waren het veel alleenstaanden, vooral mannen. Nu zijn het vooral familieleden van mensen die al eerder waren gevlucht en families die naar Nederland komen. Dit terwijl de bedoeling was dat in het gebouw alleenstaanden zouden komen. Maar omdat er daarvan dus minder zijn, gaan er meer oorspronkelijke Hagenaars met nieuwe Hagenaars samenwonen.
De woordvoerder: Er is dus nog geen officieel aantal te noemen. De gemeenteraad wordt zoals afgesproken periodiek geïnformeerd over de stand zaken. Dit zal gebeuren in de volgende kwartaalrapportage. Dan zullen we ook een meer concrete cijfers noemen.'

Gemeenschappelijke woonkamers

In zo'n unit krijgen de bewoners allemaal een eigen slaapkamer. Wel zijn er gemeenschappelijke woonkamers, keukens, douche- en wasruimtes. Het idee daarachter is dat zo de nieuwkomers sneller hun plek leren vinden in de samenleving. Nieuwe vormen van integratie en participatie', heet dat officieel.
Ook komt er in het pand een broedplaats, zodat Hagenaars en nieuwkomers samen kunnen ondernemen. Ondernemers en startups kunnen zich daar met hun eigen bedrijfje vestigen met als voorwaarde dat ze een zinvolle samenwerking met nieuwkomers aangaan. Het doel is dat de broedplaats een positief effect heeft op de leefbaarheid en uitstraling van de wijk', schreef wethouder Wijsmuller daarover al eens eerder in een brief aan de gemeenteraad.

Noodopvang

Het voormalig ministerie kent een bewogen geschiedenis als het om vluchtelingen gaat. Zo was het eind 2015 een tijdelijke noodopvang. Daarna bedong de gemeente bij het Rijksvastgoedbedrijf dat als het gebouw zou worden verkocht aan een particulier, er in ieder geval een periode vluchtelingen in zouden moeten komen. Aanvankelijk zouden 350 statushouders worden ondergebracht. Vorig jaar meldde Wijsmuller dus al dat dit er 175 zouden worden. Het argument toen was dat ervaringen op andere plekken hebben geleerd dat het te druk zou worden. Daardoor zou er geen goed 'leef- en woonklimaat' ontstaan, aldus de wethouder.
Het Wijkberaad Bezuidenhout zegt in een reactie dat er nog een bezwaar loopt tegen de vergunning om in het complex vluchtelingen onder te brengen. Niet omdat de wijk tegen de komst van statushouders is, benadrukt voorzitter Jacob Snijders, maar omdat de plek niet geschikt wordt geacht voor bewoning. Daarvoor staat het voormalig ministerie te geïsoleerd. Snijders: Maar wij zijn nooit tegen statushouders geweest. En als ze komen, zullen wij ze helpen en begeleiden.'

Verrast

In de politiek wordt verrast gereageerd op het nieuws. Nog afgelopen donderdag werd er in de raad gesproken over de meest recente brief van Wijsmuller over de voortgang van de huisvesting van statushouders. Toen meldde hij niet dat het aantal sterk is verminderd. Dit is niet chic', aldus GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. Het was op zijn minst gepast geweest als we hierover waren geïnformeerd.' Om daaraan toe te voegen dat hij het idee om vluchtelingen samen te laten wonen en werken met Hagenaars heel sympathiek vindt. Ook PvdA-fractieleider Martijn Balster is verbaasd' dat de raad niet is geïnformeerd.
VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf verwijt Wijsmuller een zwabberkoers'. Eerst wordt de buurt bang gemaakt met de komst van 350 alleenstaande mannen, dan worden het er 175 en nu nog minder. De buurt heeft recht om te weten wat het precies is', zegt hij.

Open dag

Buurtbewoners konden zaterdagmiddag een kijkje nemen in een van de units op de zesde verdieping van het gebouw die al bijna gereed is voor de komst van de eerste statushouders. Tientallen mensen maakten gebruik van die mogelijkheid. Ze konden ook vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente, wethouder Wijsmuller zelf of organisaties die zijn betrokken bij de opvang.
De wethouder laat weten dat hij superblij' was met de grote opkomst tijdens de open dag. De buurt is echt geïnteresseerd in wat er hier gaat gebeuren. De reacties van buurtbewoners waren soms echt hartverwarmend. Zoals een vrouw die wilde komen proefslapen, omdat we dan nog dingen kunnen verbeteren voor de nieuwe Hagenaars komen.'