Ruzie over geld voor City Mondial leidt tot motie van wantrouwen tegen wethouder Baldewsingh

DEN HAAG - De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh(PvdA) kan tijdens zijn allerlaatste raadvergadering op 15 februari nog een motie van wantrouwen tegemoet zien. En het complete college van burgemeester en wethouders een motie van treurnis. Reden: voor het eerst in zijn twaalf jaar als wethouder weigert Baldewsingh een motie van de gemeenteraad uit te voeren en springen diens collega’s hem niet te hulp in een zoektocht naar geld.
De raad had Baldewsingh in december opgedragen financiering te vinden voor City Mondial. De wethouder zegt dat hij dat niet heeft en zijn collega’s ook niet. 'Ik ben echt woedend',  aldus raadslid Rachid Guernaoui (Groep De Mos). 'Als wij in de gemeenteraad moties en amendementen indienen en die dan vervolgens niet worden uitgevoerd, dan kunnen wij wel stoppen met ons werk.'
Zijn collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is al even onaangenaam getroffen. 'Ik vind dit echt ongehoord.' Toch wil hij zich vooral richten op het redden van de organisatie. 'Ik ben niet uit op de scalp van de wethouder, maar wil City Mondial helpen.' Vandaar dat hij nu samen met PvdA-fractieleider Martijn Balster gaat optrekken om toch geld te vinden. 'We moeten kijken of we een oplossing kunnen vinden', zegt Balster.

Zijden draadje

Eind vorig jaar werd duidelijk dat het voortbestaan van City Mondial aan een zijden draadje hing. De stichting werd ooit opgericht om onder meer het toerisme in de Schilderswijk en Transvaal te stimuleren. De laatste jaren ligt de nadruk meer op communicatie. Daarom, vindt de wethouder, zou de subsidie ook uit andere potjes van gemeente moeten komen en niet uit zijn budget voor Wijkaanpak.
Vandaar dat Baldewsingh van plan was de subsidie per 1 januari van dit jaar stop te zetten. De organisatie kon nog wel zo af en toe geld krijgen voor losse projecten. Maar zeker geen structureel bedrag van 158.000 euro per jaar, zoals gebruikelijk. 'Deze 158.000 euro is onevenredig veel als je het vergelijkt met het bedrag dat andere wijken krijgen voor communicatie', zei wethouder Baldewsingh tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. De raad dacht daar echter anders over. En droeg de wethouder in december op om toch tot in ieder geval deze zomer financiering te regelen. ''City Mondial heeft een belangrijke functie in kwetsbare wijken,' zei bijvoorbeeld Grinwis destijds.

'Helaas geen oplossing'

De wethouder is dat echter niet van plan, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. 'Helaas', kan het college geen geld vinden, aldus Baldewsingh. 'Er is momenteel geen ander programma of dienst binnen de gemeente Den Haag waar City Mondial wel bij kan aansluiten als het gaat om het verkrijgen van structurele subsidie. (…) Het is daarom noodzakelijk om u te melden dat er geen uitvoering kan worden gegeven aan de aangenomen motie.' Wel kan de organisatie incidenteel geld krijgen.
Volgens meerdere bronnen in het stadhuis zou er in het college van burgemeester en wethouders over de kwestie zijn gesproken. Inzet daarbij was dat drie wethouders samen gingen kijken of er geld beschikbaar was uit potjes voor bijvoorbeeld toch wijkaanpak (Baldewsingh zelf), citymarketing (Karsten Klein, CDA) en de stadsdeelbudgetten (Boudewijn Revis, VVD). Maar de laatste zou die richting hebben geblokkeerd, zodat er geen oplossing kwam.

Gestrekt been

Guernaoui van Groep de Mos zegt hiermee absoluut geen genoegen te nemen. Hij wijst erop dat de begroting van de gemeente Den Haag bijna 2,5 miljard euro bedraagt. Het moet toch mogelijk zijn om daarbinnen een ton te vinden, is zijn idee. 'De wethouder gaat er met een gestrekt been in. Ik heb dit in mijn politieke carrière nog niet meegemaakt. En ik roep mijn collega-raadsleden op dit ook niet te accepteren.'
In ieder geval de ChristenUnie/SGP en de PvdA gaan dus nu in actie komen om toch geld te vinden. De fractieleiders van beide partijen voerden donderdagmorgen overleg. Zij willen uit de budgetten van de drie wethouders geld gaan halen om City Mondial toch voorlopig te redden. De nieuwe raad zou dan een structurele oplossing moeten vinden, is het idee.