Wateroverlast in Den Haag: ‘Straks staat mijn hele huis onder water’

DEN HAAG - Van kelders die onderlopen als het veel heeft geregend, tot kruipruimtes die constant onder water staan. Bij het meldpunt Grondwaterpeil dat de Haagse D66-fractie half januari heeft geopend zijn inmiddels al rond de tweehonderd meldingen binnengekomen. D66 wil dat de gemeente Den Haag meer doet om de problemen op te lossen.
Amber de Groot woont met haar gezin in Ypenburg. Onder een zwaar luik is haar kruipruimte te zien. Deze hele ruimte staat vol met water. 'Het staat nu 43 centimeter hoog', zegt ze. 'Een maand geleden was het nog 55 centimeter dus het fluctueert. Maar het gaat nooit weg.'
'Toen we het huis kochten, vijf jaar geleden stond er een laagje van een paar centimeter,' vertelt De Groot, 'inmiddels is het dus opgelopen. En ik vrees dat het nog verder stijgt en dat mijn hele huis straks onder water staat. Bovendien is het vaak onaangenaam koud in haar huis.'

'Pompen heeft geen zin'

Ook het Edith Stein College op het Louis Couperusplein in het centrum van Den Haag heeft wateroverlast. Een kelder staat constant onder water. 'Dit pompen wij niet meer weg want het heeft geen zin. Het loopt zo weer onder vanwege het te hoge grondwaterpeil,' vertelt Arno van Alphen van schoolbestuur Lucas Onderwijs waar het Edith Stein College onder valt.
Een andere kelder van het schoolgebouw waar de klimaatinstallatie staat, stroomt onder water als het hard heeft geregend. 'Dat water pompen we wel weg maar het zorgt voor schade door oplopend vocht en schimmel,' zegt Van Alpen. Tot nu toe is de schade ongeveer twaalf duizend euro.'

Meldpunt

D66 in Den Haag kent de klachten en heeft in januari een meldpunt geopend. Sindsdien stromen de meldingen binnen. Veel mensen vinden dat de gemeente te weinig doet.
'De gemeente heeft ook een meldpunt maar veel mensen die daar hun klacht neerleggen zeggen dat ze hier weinig van terug horen,' zegt D66-raadslid Anne Toeters. 'Nu is dus de vraag hoe we ons beleid moeten aanpassen zodat de gemeente wel wat gaat doen.'

Meer groen

Volgens D66 kan de gemeente samen met het hoogheemraadschap wel degelijk iets doen aan de wateroverlast. 'Gemeente en het hoogheemraadschap kunnen waar mogelijk het grondwaterpeil aanpassen', zegt Toeters. 'Ook kan de gemeente beter inzichtelijk maken waar er wat voor problemen spelen.'
'Belangrijk is daarnaast dat er minder stenen en meer groen in de stad komt,' vervolgt Toeters, 'bij nieuwbouwprojecten moeten er dus groene daken en grasvelden aangelegd worden zodat het water weg kan.'