Burgemeester Agnes van Ardenne: 'Geen vergelijkbare zaak als dossier Kwekers in de kunst gevonden'

Agnes van Ardenne
Agnes van Ardenne © Naktuinbouw
WESTLAND - Er hebben zich binnen de gemeente Westland in de afgelopen jaren geen kwesties voorgedaan die te vergelijken zijn met de zaak 'Kwekers in de Kunst'. Dat stelt waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne woensdag in een brief aan de gemeenteraad.
In de kwestie Kwekers in de Kunst had burgemeester Van der Tak een bedrag van 100.000 euro toegezegd aan deze culturele instelling en vlak voor zijn vertrek in het afgelopen najaar alvast een voorschot van 40.000 euro laten overmaken. De gemeenteraad verzocht het college op 7 november jl. om onderzoek te doen naar de bestuurlijke besluitvorming in Westland.
Volgens Van Ardenne ziin er gesprekken gevoerd met alle wethouders van de bestuursperiode 2014-2018 en ook met sleutelfiguren binnen de organisatie om vergelijkbare voorbeelden en ervaringen te inventariseren en om te vragen naar verbeterpunten. 'Op basis van de bevindingen stel ik vast, dat er geen voorbeelden zijn gevonden die vergelijkbaar zijn met het dossier Kwekers in de Kunst', aldus Van Ardenne.

'Geen andere casus'

Er is volgens de burgemeester 'geen andere casus in beeld gekomen die voldoet aan de drie kenmerken van dit dossier'. Van Ardenne realiseert zich dat dit continu aandacht en onderhoud vraagt. 'Daarom stel ik voor dat ik u bij het begin van de nieuwe bestuursperiode een plan van aanpak voorleg'.
Dit plan zal volgens de burgemeester opgenomen worden in het introductieprogramma van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.