Daklozenopvang Haagse Zilverstraat gaat dicht; alleen nog open bij kou

DEN HAAG - De opvang aan de Zilverstraat in Den Haag gaat dicht als noodvoorziening voor daklozen. Hiervoor in de plaats komt een 'kleinschaliger en kwalitatief' betere voorziening. Het pand op het bedrijventerrein Kerketuinen en Zichtenburg blijft alleen in de winter bij kou nog in gebruik als opvang voor daklozen en als Bed Bad Brood-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Dat schrijft de Haagse wethouder Karsten Klein (CDA) in een brief over de maatschappelijke opvang aan de gemeenteraad. Het sluiten van de opvang aan de Zilverstraat is een van de maatregelen die de wethouder neemt naar aanleiding van een kritisch rapport van de Rekenkamer Den Haag over de opvang van daklozen.
De rekenkamer constateerde in januari dat de stad daklozen onvoldoende passende hulp biedt. Ook richt de hulp die er wel is, zich niet voldoende op ingewikkelde problemen van daklozen. Mensen die in die nachtopvang komen, beïnvloeden elkaar vaak negatief. Omdat de gemiddelde verblijfsduur daar vaak lang is, gaan ze er in het algemeen op achteruit, in plaats van vooruit.

Kwaliteit omhoog

Klein stelt nu in de brief aan de gemeenteraad dat hij zich voor een groot deel herkent in de aanbevelingen van de rekenkamer. En dat hij wil een flink aantal maatregelen wil nemen die voor verbeteringen moeten zorgen.
De kwaliteit en capaciteit van de opvang gaan daarom omhoog, stelt hij. Klein wil er ook voor zorgen dat mensen eerder uitstromen naar een zelfstandige woning.

Druk in Zilverstraat

De Zilverstraat was ooit bedoeld als 'overloop' voor momenten dat er door grote drukte geen plek was in andere voorzieningen. Maar onder meer door bezuinigingen van het Rijk op de geestelijke gezondheidszorg, de economische crisis en de krapte op de huizenmarkt, nam het aantal daklozen toe. Daarom werd de opvang daar te vaak en veel gebruikt.
Al op 'korte termijn' zou de Zilverstraat dicht moeten. De gemeente is nu op zoek naar een andere plek, zegt de woordvoerder van Klein in een toelichting. De wethouder schrijft in de brief ook dat de hulp aan daklozen wordt verbeterd. Zodra zij zich melden, krijgen zij straks hulp op maat.

Te weinig huizen

Een van de grootste problemen bij de maatschappelijke opvang is dat er te weinig woningen zijn, hierdoor komen daklozen de nachtopvang nauwelijks uit. Daarom heeft de wethouder inmiddels een aantal afspraken gemaakt.
Het aantal plekken voor jongeren wordt nog in 2018 uitgebreid met twintig. De woningbouwcorporaties bouwen in de periode 2017-2018 230 woningen voor daklozen. Verder hebben organisaties die hulp verlenen aan daklozen het aantal plekken uitgebreid of gaan dat nog doen. Zo is met Parnassia een overeenkomst getekend voor het realiseren van 120 wooneenheden. Die moeten voor 2020 klaar zijn.

Samenwerken

In een commissievergadering over het rapport van de rekenkamer zei de wethouder al dat er voor de zomer nog een uitgebreid plan komt voor verbetering van de maatschappelijke opvang. Daarvoor werken de vier grote steden samen, zodat ze ook van elkaar kunnen leren.
Verder heeft de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (ChristenUnie) aangekondigd dat hij meer aandacht wil besteden aan dakloosheid. Hij wil met een aantal gemeenten waaronder Den Haag een plan maken om het gebrek aan doorstroom aan te pakken.