Instellingen

Leids museum heeft oudste stukje mens én kunst van Nederland

LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden blijkt het oudste stukje moderne mens én het oudste stukje kunst in huis te hebben. Het gaat om een fragment van een menselijke schedel en een versierd bot van een bizon van allebei ongeveer 13.000 jaar oud, ooit uit de Noordzee opgediept.
Het stukje schedel werd in 2013 opgedoken. Nederlandse archeologen hebben de leeftijd nu vastgesteld. De Noordzee was destijds, aan het einde van de laatste IJstijd, een laagvlakte.
Vermoedelijk is het stukje schedel van een volwassene, een vleeseter die aan bloedarmoede heeft geleden. Het nog iets oudere, versierde bizonbot, dat als bruikleen in het museum ligt, werd in 2005 opgevist: een middenvoetsbeen met een zigzag-versiering. 'De functie is niet te achterhalen, mogelijk was het een handvat van een werktuig, of een ritueel voorwerp', aldus het museum.