Haagse gemeenteraad: geweld tegen homo's beter registreren

Deelnemers tijdens een demonstratie tegen homogeweld.
Deelnemers tijdens een demonstratie tegen homogeweld. © ANP
DEN HAAG - Er moet een goed, bekend en toegankelijk registratiesysteem komen voor discriminatie of geweld op grond van seksualiteit of genderdiversiteit. Dat staat in een Roze Stembusakkoord dat acht partijen in de Haagse gemeenteraad samen hebben opgesteld.
Veel slachtoffers doen nu vaak nog geen aangifte na geweld waardoor er in veel gevallen geen bewijs is. Ook is er in Haaglanden nog geen goed registratiesysteem voor discriminatie en geweld tegen deze groepen. Terwijl dat wel belangrijk is. 'Want zonder cijfers geen gerichte aanpak en zonder gerichte aanpak gaan daders vrijuit', aldus het stuk van de partijen.
Het basisidee achter het akkoord is dat het niet mag uitmaken of iemand bijvoorbeeld homo, hetero, transgender of biseksueel is. 'In onze stad is iedereen, ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie en expressie gelijkwaardig aan elkaar', vinden de partijen.

Bescherming en geborgenheid

De partijen willen daarom verder aandacht voor vluchtelingen, die moeten 'bescherming en geborgenheid worden geboden'. Verder moeten sportclubs een veilige omgeving vormen voor LHBTQIA+'ers. Om dat te bereiken gaan gemeente en roze organisaties het gesprek aan. En Den Haag moet bijvoorbeeld de Gay Games gaan organiseren. De afkorting LHBTQIA+ staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel. En de + is voor andere vormen van seksuele en genderidentiteit.
Als het aan de partijen ligt komt er ook op alle scholen – dus ook strenge christelijke, hindoestaanse, of islamitische – in het reguliere lesprogramma voorlichting over 'seksuele oriëntatie en genderidentiteit'. Doel daarvan is dat jongeren 'zich niet per definitie conformeren aan de stereotypen man of vrouw', maar ze 'juist uitgedaagd worden zelf te bepalen waarbij ze zich prettig voelen'.

Ontmoetingsplekken voor jongeren

Andere voorstellen van de partijen zijn dat er in de stad meer ontmoetingsplekken dienen te komen voor jongeren die vanuit hun culturele of religieuze achtergrond extra steun verdienen om zichzelf te kunnen zijn. Ook pleiten ze voor meer regenboogzebrapaden en -vlaggen. De gemeente moet ook genderneutraal gaan communiceren.
Met dit Roze Stembusakkoord ligt er al voor de gemeenteraadsverkiezingen 'een stevige belofte om op deze thema’s met elkaar op te trekken', aldus de partijen, die samen een ruime meerderheid in de raad hebben. 'Daar zijn we superblij mee, want de acceptatie van LHBTQIA+'ers mag niet afhangen van de grillen van coalitieonderhandelingen. Wij zeggen nu met zijn allen: hier staan we voor, linksom of rechtsom',  aldus de PvdA, D66, GroenLinks, VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, SP en de Haagse Stadspartij in een gezamenlijke verklaring.

Eerste keer

Het Roze Stembusakkoord is het eerste stembusakkoord dat ooit in de Haagse gemeentepolitiek voor de verkiezingen is aangegaan.  
Belangenbehartiger COC is 'trots' op het stembusakkoord. COC Haaglanden-voorzitter Arnout van Kooij gaat ervan uit dat de rechten van LHBTQIA+'ers hierdoor hoog op de agenda van de gemeenteraad blijven staan.