Groene Hart wil bodemdaling aanpakken

Polder bij Gouda
Polder bij Gouda © Marinus Lasschuyt
REGIO - In het Groene Hart is bodemdaling door de inklinking van veengrond een groot probleem. Net als in andere veengebieden in Nederland daalt de bodem met millimeters tot enkele centimeters per jaar. De Groene Hart regio en het Rijk gaan mogelijkheden onderzoeken voor de aanpak van bodemdaling.
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten deze week een werkbezoek aan het Groene Hart. Zij lieten zich door ondernemers, inwoners en bestuurders uit het gebied informeren over de problematiek van bodemdaling in de steden en op het platteland.
Bodemdaling wordt veroorzaakt door het inklinken van veengronden. Door een lage grondwaterstand komt het veen droog te liggen, breekt af en klinkt in. Een pasklare oplossing om bodemdaling tegen te gaan is er niet. Het probleem aanpakken gaat veel geld kosten. Zodoende wil het Groene Hart een trekkersrol vervullen en als dé proeftuin van Nederland fungeren voor de aanpak van bodemdaling.

Probleem samen aanpakken

De gemeenten Alphen, Gouda en Woerden, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland slaan daarom de handen ineen. 'Bodemdaling is een probleem dat we met elkaar moeten aanpakken,' aldus Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn.
'Prognoses laten zien dat op termijn verschillende dorpen en steden in het Groene Hart zo ver verzakt zullen zijn dat door wateroverlast het maatschappelijk en economisch verkeer stil komt te staan,' zo zegt Spies.

Kenniscentrum

Een bezoekers- en kenniscentrum bodemdaling is één van de wensen van de Groene Hart gemeenten. Dit moet er gaan komen in samenwerking met kennisinstituut Deltares.
Het kennisinstituut is op het moment bezig met het opzetten van een nationale informatievoorziening bodembeweging. Dit is een online database voor heel Nederland, waarin de bodembewegingen zijn terug te vinden. Hiervoor zijn meetpunten in Nederland nodig. Zo'n meetpunt in het Groene Hart uitbouwen tot bezoekers- en kenniscentrum zou de kennis over bodemdaling moeten vergroten.

Problemen op platteland en in de stad

Tijdens het werkbezoek spraken de bewindspersonen met vertegenwoordigers van de agrarische sector en natuurbeheer. De gesprekken richtten zich op waterpeilbeheersing, onderwaterdrainage en de reductie van de bodemdaling. Bewoners in de historische binnenstad van Gouda praatten de bewindspersonen bij over hun huizen die steeds vaker onderlopen bij regenval.