Bezoekersaantallen Haagse evenementen onrealistisch volgens rapport, stadsbestuur betwist uitkomst

Parkpop 2017
Parkpop 2017 © Richard Mulder
DEN HAAG - Sommige evenementenorganisatoren in Den Haag brengen onrealistische bezoekersaantallen naar buiten. Ze zeggen dat er meer bezoekers zijn geweest dan er in werkelijkheid waren. Dat stellen de opstellers van een rapport naar de economische effecten van evenementen in Den Haag. Het Haagse stadsbestuur betwist deze uitkomst. 'Het vaststellen van bezoekersaantallen bij gratis evenementen is bijna niet mogelijk', schrijft het college aan de gemeenteraad.
Het omstreden rapport dat in opdracht van de gemeente Den Haag door de Haagse Hogeschool is opgesteld is woensdagavond openbaar gemaakt op voorspraak van de gemeenteraad. Evenementenorganisatoren wilden dat het rapport geheim zou blijven omdat de bezoekcijfers uit het rapport onverklaarbaar veel afwijken van eigen tellingen. Ze spanden een rechtszaak aan om geheimhouding af te dwingen maar verloren de zaak en dus staat het rapport nu op de site van de gemeente Den Haag.
Uit het rapport blijkt dat bezoekcijfers van onder andere Parkpop en Vlaggetjesdag afwijken. Parkpop heeft het zelf over ongeveer 200.000 bezoekers. Het rapport heeft het over 45.999 bezoeken, dus niet te verwarren met bezoekers. Vlaggetjesdag had volgens de organisatie in 2016 170.000 bezoekers. Het rapport spreekt van 8641 bezoeken.

Onverklaarbaar

Voor het bepalen van deze aantallen heeft de Haagse Hogeschool de mobiele telefoondata gebruikt en onderzoekers hebben enquêtes gehouden onder de bezoekers. Bij deze methode worden volgens de opstellers van het rapport op een meer betrouwbare en objectieve wijze bezoekersaantallen vastgesteld.
Het college weerspreekt dat. Volgens het stadsbestuur staan in het rapport schattingen en geen werkelijke bezoekersaantallen. Bovendien zijn de verschillen tussen de cijfers in het rapport en andere waarnemingen soms onverklaarbaar. 'De gehanteerde cijfers zijn voor een aantal individuele evenementen lastig tot niet te verklaren of valideren.'

Niet betrouwbaar

Ook vindt het college de onderzoeksmethode niet betrouwbaar. 'Er is geen methode, geen praktijk waarbij het aantal bezoekers van gratis evenementen werkelijk goed kan worden vastgesteld, ook niet elders in het land', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. 'De bij dit rapport gehanteerde bezoekersaantallen maken hierop geen uitzondering. Wij achten het onwenselijk op basis van niet te valideren cijfers conclusies te verbinden aan dit rapport daar waar het gaat om individuele evenementen.'
Wel benadrukt het stadsbestuur dat de opzet van het rapport wel geslaagd is. 'Dit doet niets af aan de eindconclusie van het rapport namelijk dat het evenementenbeleid een fors economisch nut heeft.' Volgens het rapport zijn de onderzochte evenementen gezamenlijk goed geweest voor een kleine miljoen bezoekers die in totaal voor 23 miljoen euro hebben besteed bij Haagse ondernemers.