PvdA: Rijk en provincie moeten harde afspraken maken met gemeente over woningbouw Haaglanden

Archieffoto
Archieffoto
DEN HAAG - De bouw van sociale en middeldure woningen in de regio Haaglanden moet fors worden opgevoerd. Het is belangrijk dat het Rijk en de provincie daarbij het voortouw nemen. Ze moeten harde afspraken gaan maken met de gemeenten, zodat de woningbouw uit het slop wordt getrokken. Ook zou het goed zijn als er een investeringsfonds in het leven wordt geroepen, zodat er meer huizen kunnen worden gebouwd.
Dat staat in een plan dat de PvdA-lijsttrekkers uit de regio Haaglanden en de Provinciale Statenfractie van die partij vandaag hebben aangeboden aan Tweede Kamerlid Henk Nijboer.
Volgens de sociaal-democraten is de situatie op de woningmarkt nijpend en is snel ingrijpen noodzakelijk. ‘Goede woningen zijn voor steeds meer mensen onbetaalbaar in de Haagse regio. De wachttijd voor een betaalbare woning is al onaanvaardbaar lang. Als er niets gebeurt, verdubbelt deze de komende vier jaar’, zeggen de PvdA’ers. ‘Als we jongeren, starters en ouderen betaalbaar willen laten wonen, moet er nu worden ingegrepen. Zonder extra investeringen en regie lossen we de woningnood niet op. Dat is onacceptabel en asociaal.'

Lage inkomens en AOW

In de afspraken tussen gemeenten, provincie en het Rijk moet precies staan hoeveel woningen voor welke doelgroep erbij komen.
Volgens de PvdA zijn de afspraken tussen de gemeenten en corporaties over de te bouwen hoeveelheid woningen nu ontoereikend. Als de huidige plannen worden uitgevoerd, wordt nog niet eens de helft gebouwd van wat nodig is. ‘De investeringscapaciteit is in Haaglanden op dit moment het laagst van Nederland. Dit kan niet langer zo. Straks kunnen mensen met een laag inkomen, met AOW en een beetje pensioen, of een gewoon inkomen helemaal geen woning meer vinden.’

Miljard euro

De PvdA wil dat het Rijk een investerigensfonds opricht. Er moet ruim een miljard euro worden uitgetrokken, vindt de Kamerfractie van de PvdA. Een deel van dat geld kan naar Haaglanden, aldus Nijboer. De Haagse PvdA speelt in het eigen verkiezingsprogramma 1 miljard vrij voor 16.000 betaalbare woningen in Den Haag alleen.
Om de woningbouw uit het slop te trekken stelt de PvdA nog een flink aantal andere maatregelen voor. Zo wil de partij dat woningbouwcorporaties buiten dit gebied worden uitgenodigd om hier huizen te bouwen en oude woningen te renoveren. Nu is het vaak nog zo dat corporaties uit de regio in een gebied woningen bouwen.

Hoge huren

De sociaal-democraten stellen verder dat de bestaande woningen snel moeten worden verduurzaamd. Ook daarvoor moeten Rijk, provincie en gemeenten een fonds oprichten. ‘Hard punt is dat ook huurders financieel moeten profiteren van verduurzaming. Nog te vaak wordt de winst die wordt geboekt door besparingen doorberekend in hogere huren. Dat is niet eerlijk. Zo draaien de laagste inkomens op voor de kosten van een duurzamere samenleving. De besparingen die worden gerealiseerd moeten huurders ook daadwerkelijk merken in de portemonnee.’ Bovendien moeten harde afspraken worden gemaakt over de prijzen van middeldure huurwoningen in de vrije sector. ‘De huur is vaak hoog en dat moeten we niet toestaan.’
Het plan is ondertekend door de lijsttrekkers van de PvdA in Den Haag, Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, de fractieleider in de Staten, Ron Hillebrand en de Kamerfractie.