Grutto, kievit en tureluur krijgen een extra drassige polder cadeau

WADDINXVEEN - De grutto, kievit, en tureluur kunnen dit voorjaar een warm welkom verwachten in de Voorofsche Polder tussen Waddinxveen en Boskoop. De polder is namelijk nog drassiger dan normaal door de komst van een plasdraspomp op zonne-energie. 'En dat hoge grondwater vinden de weidevogels fantastisch', vertelt Arjan van den Heuvel, regiohoofd kuststreek van Stichting het Zuid-Hollands Landschap.

Hoog water op het weiland zorgt voor meer voedsel voor de vogels. Van den Heuvel: 'Bij een natte ondergrond komen wormpjes en andere bodeminsecten naar boven. Weidevogels als de kievit hebben een lange snavel en kunnen dus lekker prikken in de grond.' Daarnaast maakt het water het gebied veiliger voor de vogels. 'Ze hebben lange poten, dus ze staan stabieler in het dras. Bovendien kunnen bijvoorbeeld vossen er niet goed komen.'

De nieuwe plasdraspomp reguleert het water op het perceel. Als de bodem te droog is, zorgt de pomp er automatisch voor dat er extra water het perceel binnenstroomt. En dat is niet de enige maatregel die het Zuid-Hollands Landschap heeft genomen. 'Op overige percelen hebben we ruige stalmest gelegd: een combinatie van hooi, stro en koeienpoep. Daar komen veel insecten op af, heerlijke hapjes voor de vogelkuikens', aldus Van den Heuvel.    

'Postzegelpolders' zijn een succes

Ondanks dat het landelijk niet zo goed gaat met de populatie weidevogels, is de Voorofsche Polder volgens Van den Heuvel een succes. 'Al jaren komen weidevogels hier broeden. Dat is best bijzonder voor een relatief kleine polder (31 hectare) midden in stedelijk gebied. Het zijn vaak die postzegelgebiedjes waar het goed gaat.'

Naar verwachting strijken de eerste weidevogels begin maart neer in de polder. 'Door de relatief warme winter hebben de eerste vogels de boel al verkend. De polder is er in ieder geval helemaal klaar voor.' Vogelliefhebbers die nieuwsgierig zijn geworden: de Voorofsche Polder is een afgesloten, beschermd natuurgebied, maar op de dijk is een uitkijkpunt. Daar staan informatieborden en met een verrekijker kun je de vogels spotten.

Geen subsidie

In januari liet de provincie Zuid-Holland weten 6,3 miljoen euro extra uit te trekken voor de bescherming van weidevogels. De aanpassingen in de Voorofsche Polder zijn door Stichting het Zuid-Hollands Landschap zelf gefinancierd.

LEES OOK: Natuurmonumenten luidt noodklok voor weidevogel