Den Haag: 'Grote investeringen in het OV zijn noodzakelijk'

Den Haag CS
Den Haag CS © Omroep West, Pieter Kuipers
DEN HAAG - In 2040 is niet langer de auto, maar zijn het openbaar vervoer, de fiets en de benenwagen de belangrijkste vervoersmiddelen in Den Haag. Trams zullen veel vaker onder de grond moeten lopen. Hiervoor is een forse investering nodig in het OV en dat moeten landelijke en lokale overheden doen, maar ook private partijen. Dat staat in een visie die wethouder Tom de Bruijn (D66) heeft gepresenteerd.
De visie heeft De Bruijn opgesteld samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de HTM, het Rijk, NS, ProRail, reizigersorganisatie ROVER en omliggende gemeenten. In het stuk wordt uitgegaan van de grote groei van Den Haag. 'Er worden in Den Haag tot 2040 ongeveer vijftig duizend nieuwe woningen gebouwd en er komen evenzoveel nieuwe banen bij', schrijft De Bruijn in een brief aan de gemeenteraad. Om 'de stad in beweging' te houden en niet dicht te laten slibben is het volgens de wethouder nodig om een visie op de toekomst te ontwikkelen.
In de visie 'Schaalsprong openbaar vervoer' is een centrale rol weggelegd voor de ontwikkeling van drie grote OV-corridors, die met lightrailverbinding ontsloten worden. Het gaat om de Koningscorridor die gezien wordt als de hoofdas. Deze lijn verbindt de regio via de Binckhorst en Den Haag Centraal met Madurodam, de Internationale Zone en Scheveningen. De Leyenburgcorridor ligt in het verlengde van de huidige tramtunnel en sluit de grote woongebieden in Den Haag Zuidwest en Loosduinen beter aan op hoogwaardig OV. De derde corridor is de zogenaamde Oude Lijn tussen Leiden via Den Haag naar Rotterdam.

Files nemen toe

Wethouder De Bruijn: 'Door ruim baan te geven aan goed openbaar vervoer houden we onze stad leefbaar en bereikbaar. Door nu te kiezen voor een uitbreiding van het succes van Randstadrail wordt voorkomen dat de stad dichtslibt met auto's. Als we niets doen, groeit het autoverkeer tot 2040namelijk met ongeveer vijftien procent, nemen de files toe en groeit de CO2 uitstoot. Investeringen in het OV zijn dus broodnodig.'
Het college benadrukt dat voor deze visie veel geld nodig is en dat de gemeente hiervoor niet alleen samen gaat werken met de regio en het Rijk, maar ook met private partijen.