Eerste lustrum Ipse de Bruggen en ’t Kraaienest: 'onderwijs met zorg groot succes'

NOOTDORP - De samenwerking tussen de zorg van Ipse de Bruggen en onderwijs van ’t Kraaienest in Nootdorp blijkt een groot succes. Vijf jaar geleden begon de samenwerking.

’t Kraaienest is een school voor moeilijk lerenden. Het Kinderdienstencentrum (KDC) KleurRijk van Ipse de Bruggen is een organisatie die in heel Zuid-Holand zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Op 4 maart 2013 begon het met samenwonen in één gebouw ‘Kind en Leer’ op Ipse’s terrein Craeyenburch in Nootdorp. De organisaties maakten gebruik van elkaars voorzieningen zoals de keuken. Na de opening kwam als vanzelf het onderzoeken van inhoudelijke samenwerking op gang. Medewerkers vroegen zich af waar zorg en onderwijs elkaar zouden kunnen versterken.

Opvang na school

Voor het KDC was al snel duidelijk dat het belangrijk is dat de cliënten zich kunnen ontwikkelen in schoolse vaardigheden. Dat begon met één leerkracht van ’t Kraaienest die al sinds de start in het gebouw één dag per week werkt met diverse cliënten, zodat zij ook onderwijs krijgen.

Een aantal leerlingen van de school heeft naast onderwijs ook zorg nodig. ’t Kraaienest begon daarom met een onderwijs-zorg-arrangement waarbij, naast een leerkracht en een onderwijsassistent, ook een zorgkracht vanuit Ipse de Bruggen aanwezig is. Na een aantal jaar werd dat uitgebreid met Gespecialiseerde Opvang Na School.

Blij met ontwikkelingen

'Voor de overgang naar de toekomst, als jong volwassene, zijn tal van creatieve samenwerkingsverbanden aangegaan', zeggen Pieter en Wanda Kunz, ouders van Anna. Zij zijn blij met de ontwikkelingen op 'hun' Kraaienest.

'Waar nodig kan ook een beroep worden gedaan op allerlei specialisten van Ipse de Bruggen. Hierbij worden de sterke punten van beide organisaties benut in het belang van de kinderen en ter ondersteuning van het onderwijs en de ouders. Dit alles ondanks de soms complexe regelgeving en financieringsvormen. Maar ook daar wordt actief met de ouders gezocht naar passende oplossingen.’

Meer over dit onderwerp:
IPSE DE BRUGGEN 'T KRAAIENEST NOOTDORP
Deel dit artikel: