Haagse Spuiplein vernoemd naar eerste klimaatwethouder

DEN HAAG - Het Spuiplein is tijdelijk vernoemd naar een wethouder die nog niet bestaat; de wethouder Duurzaamheid en Transitie. Bij de onthulling van de nieuwe naam van het Spuiplein waren negen raadsleden aanwezig die samen het Haags Klimaatpact hebben geschreven.
In totaal krijgen tien pleinen in Den Haag in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tijdelijk een nieuwe naam. De pleinen worden vernoemd naar klimaathelden die in de lokale politiek actief zijn.
De straatnaambordjes-actie is bedacht door de burgerbeweging Den Haag Fossielvrij. Zij willen met de actie hun waardering tonen oor de raadsleden van linkse en rechtse partijen, die samen het Haags Klimaatpact schreven.

Vechten voor klimaat

Het Haags Klimaatpact wil dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is en draagt daar concrete maatregelen voor aan. Eén daarvan is een nieuwe wethouder ‘Duurzaamheid en Transitie’. Die wethouder krijgt de verantwoordelijkheid om de klimaatambitie te realiseren. Alle aanwezige raadsleden zeiden dat ze ervoor gaan vechten om het hele klimaatpact in het coalitieakkoord 2018-2022 te krijgen. 
Frans de Graaf van de VVD: 'Klimaat is geen links issue, het is belangrijk voor álle partijen.' SP, ChristenUnie/SGP en nieuwkomer NIDA benadrukten dat de strijd tegen klimaatverandering voor elke inwoner van belang is en dat iedereen moet worden meegenomen.

Steun voor het Klimaatpact

Het Haags Klimaatpact is geschreven door GroenLinks, PvdA, VVD, D66, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en CDA. Dit jaar ondertekenden ook SP en nieuwkomers Dynamo, NIDA en Haagse Toekomst het pact. Afgelopen donderdag maakten de jongerenafdelingen van alle partijen bekend dat zij het Haags Klimaatpact steunen. Ook de jongeren van Groep de Mos steunen het pact. Groep de Mos zelf heeft het pact niet ondertekend. Tot nu toe hebben al zo’n 80 organisaties en 120 bewoners een persoonlijke boodschap achter gelaten voor het nieuwe college op de website van het Haags Klimaatpact.