Na vier jaar oplossing voor parkeerproblemen in Haagse Vruchtenbuurt

DEN HAAG - Bijna vier jaar na de hoogoplopende discussie over de kap van bomen op de Laan van Meerdervoort in Den Haag om meer parkeerplaatsen mogelijk te maken, is er eindelijk een akkoord met de Vruchtenbuurt. Door het creëren van 85 extra parkeerplekken in het gebied rondom de Mient, zijn nu ook de bewoners daar akkoord met de herinrichting van de straten in hun buurt.

Dat hebben de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) en Wim Abbenhuis van het Wijkberaad Vruchtenbuurt gezamenlijk bekend gemaakt.

De discussie over het parkeren rond de Laan van Meerdervoort speelt al jaren. Omdat er in de Vruchtenbuurt een groot gebrek was aan parkeerplekken op straat, stelde het vorige college van burgemeester en wethouders voor om ongeveer 200 bomen te kappen op de statige laan. Daardoor zou er ruimte vrijkomen voor auto’s.

Zeer omstreden

Dat voorstel was echter zeer omstreden in de buurt en in de gemeenteraad. Daarop werden de plannen aangepast. Er zouden 75 extra plekken komen op de Mient en 58 parkeervakken aan de Laan van Meerdervoort, zonder dat er bomen hoefden te worden gekapt. Bovendien werden dertig bestaande parkeerplekken aan de Pioenweg en negentig in de buurt Rosenburg beschikbaar gesteld voor bewoners van de Vruchtenbuurt.

Maar hoewel een meerderheid van een denktank akkoord was met de 75 plekken op de Mient, bleef er verzet in de buurt. Dit omdat er een ' fietsstraat'  zou worden aangelegd. Sommige bewoners vonden dat geen veilige oplossing. Een online-petitie tegen dat plan, kreeg veel steun. Daarop werd het voorstel ingetrokken. De Bruijn: 'We vonden het heel belangrijk om draagvlak te vinden.'

Kruisingen aangepast

Bewoners en gemeente zijn daarna weer gaan zoeken naar voldoende parkeerplekken. Door nu een aantal kruisingen van de Mient en andere straten en in het verlengde daarvan ook het kruispunt Thorbeckelaan/Appelstraat/Albardastraat opnieuw in te richten, komen er zelfs 85 in plaats van 75 parkeerplekken bij. Tegelijk worden die kruispunten overzichtelijker.

Nadeel is wel dat de parkeerplekken die zijn gevonden op enige afstand van de drukste plekken in de wijk zijn. ‘Maar het is nu eenmaal niet mogelijk dat mensen altijd een parkeerplaats voor hun deur hebben in een grote stad. Soms moet je een paar meter lopen’, aldus De Bruijn. Abbenhuis: ‘De wijk werd in 1936 gebouwd. Toen was er per vijf portieken, één auto. Nu zijn er vijf auto’s per portiek.’ De wethouder en voorzitter van het wijkberaad zijn enthousiast over het nieuwe plan. ‘Het gebied wordt zo ook nog eens aantrekkelijker’, aldus Abbenhuis. ‘Dit is een win-win-win-oplossing.’

Oplossing voor fietsen

In de wijk staan ook veel fietsen op straat en door de bouw is het voor de eigenaren vaak moeilijk om die binnen neer te zetten. Daarvoor is ook een oplossing bedacht. Om de overlast in te perken komt er een proef met een, aldus De Bruijn, ‘mooi vorm gegeven’ fietsenstalling, een carrousel. Daarin kunnen mensen voor 7,50 per maand vrijwillig hun rijwiel kwijt. ‘Dat levert een rustiger straatbeeld op’, denkt de wethouder.  

De eerste drie komen op de hoek van de Pippelingstraat en Abrikozenstraat te staan. De Bruijn heeft nu al gemerkt dat er veel vraag naar is en overweegt ook elders in de stad zulke carrousels neer te zetten.

Deel dit artikel: