Plan Schieoevers: van bedrijventerrein tot woon-werkplek

DELFT - Hoe verander je het Delftse bedrijventerrein Schieoevers in modern woon- werkgebied? De gemeente Delft heeft hiervoor afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland. Samen met andere betrokken partijen gaan ze onderzoeken hoe het bedrijventerrein te veranderen. Zo zouden er onder meer watergebonden bedrijven aangetrokken kunnen worden en moet er ruimte zijn voor woningbouw. En het terrein moet goed bereikbaar zijn.

De Schieovers moet een levendige plek worden waar ruimte is voor nieuwe Delftenaren, maar ook voor 3.000 arbeidsplaatsen. In het onderzoek wordt ook gekeken hoe de verbreding van de Schie kan samengaan met het verplaatsen van de loswal en ligplaatsen van de binnenvaart en het mogelijk verplaatsen van de keerhaven.

Een belangrijke voorwaarde voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein is de verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting van de Schieoevers. Daarbij wordt gedacht aan een brug in het verlengde van de Faradayweg en de Heertjesweg. Deze Faradaybrug voor auto en fiets zal Technopolis met de Schieoevers en station Delft Zuid verbinden. In het najaar van 2018 is de eerste verkenning gereed.

Fietsbrug over de Schie

Over de Schie zou een fietsbrug moeten komen die de TU Campus verbindt met Delft west en de stations Delft en Delft-Zuid. Nut en noodzaak voor deze zogenoemde Gelatinebrug is inmiddels voldoende aangetoond. In het najaar van 2018 nemen provincie en gemeente een besluit over de realisatie.

Binnen de Verstedelijkingsalliantie van de provincie Zuid-Holland (Dordrecht – Rotterdam – Schiedam – Delft – Rijswijk – Den Haag – Zoetermeer – Leiden) is Schieoevers één van de 13 binnenstedelijke locaties.

Deel dit artikel: