Laatste peiling voor verkiezingen: D66 weer aan kop in Den Haag

DEN HAAG - Als op dit moment verkiezingen zouden worden gehouden, zou D66 met zeven zetels de grootste partij worden in Den Haag. Groep de Mos en GroenLinks zouden samen op de tweede plek komen, met allebei zes. De VVD zou vijf zetels krijgen.
Dat blijkt uit de meest recente peiling van I&O Research. Dat bureau voerde in opdracht van de Haagse gemeenteraad een representatief onderzoek uit onder de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag. Dat gebeurde van maandag 19 februari tot en met zondag 4 maart 2018. In totaal namen 1.801 inwoners van Den Haag aan dit onderzoek deel.

Omdat sprake is van een onnauwkeurigheidsmarge van ongeveer één zetel, kunnen in principe alle vier de partijen over een week de grootste worden, stellen de onderzoekers. Daarbij speelt ook mee dat een kwart van de kiezers nog niet weet op welke partij hij of zij gaat stemmen.

PVV vier zetels

Uit de nieuwste peiling blijkt verder dat de PVV vier zetels zou halen. De PvdA en Haagse Stadspartij krijgen er allebei drie. ChristenUnie/SGP, CDA, 50Plus, Partij voor de Dieren en Islam Democraten staan allemaal op twee zetels. De SP zou nog maar één zetel krijgen.

Het is de derde en laatste keer dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een peiling wordt gehouden in Den Haag. Het beeld tot nu toe is steeds dat er een kopgroep is van vier partijen, die allemaal nog een kans hebben om de grootste te worden: VVD, D66, GroenLinks en Groep de Mos.

Verschuiving

Ten opzichte van de vorige peiling van midden februari is wel een aardige verschuiving te zien. Toen zou namelijk nog de VVD de grootste zijn geworden met zeven zetels. Gevolgd door Groep de Mos en D66 met zes en GroenLinks met vijf.
De PvdA, het CDA en de SP verliezen nu allemaal een zetel in vergelijking tot de vorige peiling. De Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en Islam Democraten krijgen er juist weer een bij.

'VVD enige coalitiepartij die wint'

De partijen in de kopgroep laten in eerste reactie weten dat ze allemaal nog op plek één te kunnen eindigen over een week. De VVD is de enige coalitiepartij die wint', aldus lijstrekker Boudewijn Revis. 'Met de top-vier dicht bij elkaar, kunnen we de grootste worden. Dat is spannend omdat alleen een ervaren én sterke VVD tegenwicht kan bieden aan nieuwe politieke verhoudingen in de Haagse raad.'
Ook D66-lijsttrekker Robert van Asten wijst op de spannende strijd. 'Kiest de stad voor een progressief verhaal van D66 en maken we Den Haag klaar voor de toekomst of gaat de kiezer voor de verdeeldheid die Groep de Mos voorstaat? We gaan met vertrouwen de laatste week van de campagne in en knokken voor iedere stem.'

'GroenLinks wint kiezers van D66, PvdA, HSP en SP'

En lijsttrekker Richard de Mos van de Groep de Mos: 'Je ziet dat het verschil met de gevestigde partijen steeds kleiner wordt en wij op 21 maart de grootste partij van Den Haag en Scheveningen kunnen worden.'
Volgens de onderzoekers wint GroenLinks vooral kiezers van D66, PvdA, de Haagse Stadspartij en de SP. Groep de Mos trekt kiezers van de PVV, de Haagse Stadspartij en de VVD. Een groot deel van de 50PLUS-aanhang bestaat uit voormalige kiezers van Groep de Mos. Kiezers van de ChristenUnie/SGP hebben de hoogste kiezerstrouw: 95 procent van de kiezers op die partijen uit 2014 zou nu opnieuw op deze combinatie stemmen.

79 procent weet wanneer er verkiezingen zijn

De bekendheid met de verkiezingsdatum is in de afgelopen drie weken toegenomen, constateren de onderzoekers. Nu geeft 79 procent van de Haagse kiezers aan te weten wanneer de verkiezingen zijn. Dit is een stijging van 10 procent ten opzichte van februari. Het aandeel kiezers dat niet weet in welke maand de verkiezingen plaatsvinden, is gedaald van 29 naar 20 procent.
Ook het aandeel mensen dat denkt te gaat stemmen volgende week, is toegenomen. In februari zou 59 procent 'zeker' gaan stemmen als er op dat moment gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn in Den Haag. Midden maart is dit percentage licht gestegen tot 65 procent. De onderzoekers: 'Doorgaans is het aandeel 'zeker wel' een redelijke voorspeller van gedrag, zoals het naar de stembus gaan. Desalniettemin denken we dat de 65 procent een overschatting is als het gaat om de daadwerkelijke opkomst.'

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd D66 de grootste partij met acht zetels, de PVV werd toen tweede met zeven, PvdA derde met zes. De Haagse Stadspartij groeide destijds fors en kwam op vijf zetels.
VVD en CDA kregen vier jaar respectievelijk vier en drie zetels. Groep De Mos/Ouderen Partij kwam ook met drie zetels in de raad. GroenLinks, SP en Islam Democraten haalden toen twee zetels. ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en Partij van de Eenheid kregen in 2014 allemaal één zetel.