Woningvoorraad Den Haag belangrijkste twistpunt in lijsttrekkersdebat Omroep West

DEN HAAG - De lijsttrekkers van de Haagse politieke partijen kunnen het maar niet eens worden waar en voor wie er in Den Haag woningen moeten worden gebouwd. Dat bleek zondagmiddag tijdens het lijsttrekkersdebat van Omroep West in het Paard in Den Haag.
Anders dan vier jaar geleden - toen was het Spuiforum een heet hangijzer - is het in Den Haag nog wat onduidelijk waar de verkiezingen op woensdag 21 maart over gaan. Omroep West legde de lijsttrekkers en het aanwezige publiek daarom vier stellingen voor.
De stelling 'Er moet zeker een miljard worden geïnvesteerd in de bouw van betaalbare huurwoningen' maakte bij de politici het meeste los. De lijsttrekkers Martijn Balster (PvdA) en Robert van Asten (D66) stonden lijnrecht tegenover elkaar - ook al zitten beide partijen nu in de coalitie. 'Wat de PvdA betreft, kan iedereen een betaalbaar huis vinden', zei Balster. Daarom moet er een miljard hierin worden geïnvesteerd.
Van Asten riep Balster op om reëel te zijn: 'Dat is veel te veel. We hebben als gemeente niet een miljard euro.' Wel is D66 voorstander van het plan om 'de sociale voorraad op peil te houden'. En volgens D66 moeten verouderde sociale huurwoningen worden opgeknapt. 'Maar dat staat niet in uw plannen!', beet Balster hem toe. 'In welke wereld leeft u?' Volgens de PvdA loopt de wachttijd voor een betaalbare woning steeds verder op, het stijgt naar 7 jaar.

Gekissebis

Vervolgens moest Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij - nog een coalitiepartner - het ontgelden bij Balster. 'Gewone Hagenaars zijn de klos met de Haagse Stadspartij, u bouwt niet genoeg.' Wijsmuller pareerde de aanval door te stellen dat woningcorporaties miljoenen hebben moeten inleveren, door 'het rijksbeleid dat is gesteund door de Partij van de Arbeid.'
VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis probeerde het 'gekissebis' te sussen. 'Een brandweerman, verpleegster of leraar die hier een baan vinden, moeten meteen een huis kunnen krijgen.'
Richard de Mos (Groep de Mos/Hart voor Den Haag) richtte zijn pijlen op Balster: 'De PvdA is als een pyromaan die naar zijn eigen brand staat te kijken. Wie bouwen die huizen? Niet de PvdA, maar projectontwikkelaars.' Van Asten (D66) viel op zijn beurt Groep de Mos aan. 'Als het aan Groep de Mos ligt, wordt er helemaal niets gebouwd, want De Mos heeft tegen elk bouwplan gedemonstreerd.'

Cameratoezicht

Het debat over meer cameratoezicht en stadswachters op straat maakte ook veel los. Wijsmuller (Haagse Stadspartij) ging in debat met Karen Gerbrands van de PVV. De Haagse Stadspartij is tegen uitbreiding van cameratoezicht, de PVV is voorstander. Wijsmuller legde uit: 'Met meer camera's los je het gevoel van onveiligheid niet op.' Daarom wil Wijsmuller investeren in sociale initiatieven die de veiligheid in de stad vergroten.
Gerbrands noemde dat onzin: 'Camera's hebben wel zin, want daarmee haal je tuig van de straat. Dat gebeurt 24 uur per dag. In een jaar is dat 1.900 keer succesvol gebleken.'

Onveilig

Wijsmuller haalde vervolgens fel uit naar Gerbrands: 'U bent van een partij die zelf angst zaait. U wakkert het onveiligheidsgevoel aan!' Gerbrands vroeg zich hardop af: 'Wie heb ik dan in elkaar geslagen?' Wijsmuller doelde op het verkiezingsspotje van PVV-leider Geert Wilders.
Bij de vraag wie zich in Den Haag wel eens onveilig heeft gevoeld, stak alleen Gerbrands haar hand op. 'Ik moet niet gaan lopen in Transvaal en de Schilderswijk. Ik kan daar niet over straat. Homo's ook niet.' D66-leider Van Asten reageerde ad rem: 'Ik wel.' Gerbrands: 'Maar dat is omdat jij het geld daar naartoe brengt.' Dat kwam Gerbrands op gejoel uit de zaal te staan.
In totaal kwamen vier stellingen aan bod. De andere stellingen waren ‘betaald parkeren in woonwijken moet worden afgeschaft’ en ‘alle dieselauto’s moeten de stad uit’. Bij dat laatste thema kwam een opmerkelijk voorstel uit de hoek van Jane Kuldip-Singh van de partij Haagse Toekomst: ‘Drones kunnen winkels bevoorraden, dus we moeten afspraken maken over het Haagse luchtruim. Laten we brainstormen over het gebruik van drones.’ Het kwam haar op gelach vanuit de zaal te staan.
Het lijsttrekkersdebat van Omroep West werd opgeleukt door een muzikaal intermezzo van Sjaak Bral. De cabaretier had wel een verklaring voor de doorgaans lage opkomst in Den Haag. 'Hagenaars zien te veel politici. Dus waarom stemmen als je ook op ze spugen kan?'
Het hele debat is maandagavond om 18.00 uur te zien op TV West en te horen op Radio West.