Ondanks twijfel mag Willie Dille voor de PVV de Haagse raad in

Willie Dille (PVV)
Willie Dille (PVV) © Gemeente Den Haag
DEN HAAG - Ondanks dat de twijfels blijven over haar woonplaats, mag Willie Dille donderdagavond worden geïnstalleerd als raadslid voor de PVV in Den Haag. Wel wordt binnenkort opnieuw onderzocht of zij wel écht in de stad woont. Begin februari ontstond onzekerheid over de werkelijke woonplaats van het raadslid. Er waren sterke aanwijzingen dat zij heel vaak in Rijswijk verbleef. Dit terwijl het volgens de wet verplicht is dat een raadslid ingezetene van de gemeente is.
Uit onderzoek in opdracht van burgemeester Pauline Krikke blijkt dat 'niet met zekerheid uit te sluiten noch te bevestigen is dat mevrouw Dille (mogelijk) een langere periode niet in Den Haag woonachtig is geweest'. Volgens Krikke neemt dat onderzoek de twijfels dus niet weg, maar is 'onvoldoende grond om vast te stellen dat mevrouw Dille langere tijd geen ingezetene is geweest van Den Haag'.

Bezoeken aan het huis van Dille

Het onderzoek werd uitgevoerd in Den Haag en Rijswijk. Medewerkers van beide gemeenten hebben verschillende huisbezoeken gebracht. Krikke: 'Zij hebben dit tegelijkertijd gedaan, zowel aan het adres waar mevrouw Dille als inwoonster staat geregistreerd in Den Haag als aan het adres in Rijswijk waarover signalen waren dat mevrouw Dille hier woonde. Tijdens een aantal van deze bezoeken spraken zij mevrouw Dille zelf, haar partner, bewoners van het adres in Rijswijk en buren.'
'Op basis daarvan kan nu niet anders worden geconstateerd dat Dille ingezetene van de gemeente Den Haag is'. Daarbij speelde ook een verklaring van Dille zelf een rol. Haar huis in Den Haag zou worden verbouwd, zodat ze vaak in haar woning in Rijswijk moest zijn. Die verbouwing zou nog twee maanden duren. Daarna wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd waar Dille daadwerkelijk woont, waarschuwt de burgemeester.  

Dille in plaats van Bres

De burgemeester heeft inmiddels Dille en de fractievoorzitters in de raad op de hoogte gebracht van de bevindingen. Dille stond op de tweede plek voor de PVV tijdens afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, de partij wist twee zetels te veroveren. Even leek het of Dille haar plek moest afstaan aan lijstduwer Henk Bres. Die kreeg 1802 voorkeursstemmen. Bres liet weten verrast en blij te zijn, maar ook dat hij geen stukken zou gaan lezen en vooral ging zeggen wat hij vond.
Na een gesprek met de partij kwam maandag naar buiten dat Bres de rol van raadslid verruilt voor die van fractievertegenwoordiger. Hij is dan geen lid van de gemeenteraad, maar kan de partij wel vertegenwoordigen in commissievergaderingen. Ook kan hij daar spreken.