Nieuws

Geen jointjes of paddo's meer in Haagse binnenstad

Blowen
Blowen © ANP
DEN HAAG - Naast de gemeente Rotterdam heeft de gemeente Den Haag ook gebieden in de stad aangewezen waar vanaf nu een verbod geldt op het gebruik van softdrugs in de openbare ruimte. De afgelopen jaren kwamen er bij de gemeente uit verschillende stadsdelen veel klachten binnen van stank- en geluidsoverlast als gevolg van met name blowende mensen.
Om die overlast voor omwonenden en bezoekers te beperken, wordt in dertien gebieden het verbod ingesteld. Het gaat onder meer om het Centrum, het gebied rondom Den Haag Centraal en de boulevard van Scheveningen.

Instemming gemeenteraad

In het voorjaar van 2017 stemde de Haagse gemeenteraad in met het wijzigen van de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor kreeg het college de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verbod zal gelden. De gemeente heeft het afgelopen half jaar samen met de politie gekeken waar het verbod nodig is. In sommige van deze gebieden geldt ook al een alcoholverbod.
Het softdrugsverbod is in elk geval twee jaar van kracht. Dan zal de maatregel worden geëvalueerd. In de tussentijd zullen gemeente en politie het verbod elk half jaar monitoren.

Handhaving

De handhaving van het verbod ligt in eerste instantie in handen van de politie. Wie het verbod overtreedt, krijgt een boete. Er is gekozen voor een stapsgewijze invoering van de handhaving van het verbod. Dit voorkomt dat mensen ineens worden geconfronteerd met een boete. De komende twee weken zal bij een overtreding alleen een waarschuwing worden gegeven. Ook starten gemeente en politie online en offline een informatiecampagne. Er worden bijvoorbeeld flyers verspreid bij coffeeshops, voorzieningen voor dak- en thuislozen en andere belanghebbende organisaties.