Boeren moeten wijken voor nieuwe natuur in Krimpenerwaard

GOUDERAK - In de gemeente Krimpenerwaard zijn de eerste resultaten zichtbaar van het nieuwe natuurgebied Veenweiden dat hier sinds vorig jaar wordt ontwikkeld. Het gaat daarbij om een gebied van in totaal maar liefst 2250 hectare, een groenstrook die grotendeels langs de Hollandsche IJssel loopt. Maar de aanleg van de nieuwe natuur gaat niet zonder slag of stoot, want sommige agrariërs moeten wijken voor het nieuw aan te leggen natuurgebied.

Een van die agrariërs is Ko Oskam. Hij is afgekomen op de informatieavond in het dorpshuis van Gouderak. Het bedrijf dat hij vertegenwoordigd moet 24 van de 96 hectare grond afstaan voor het nieuwe natuurgebied. En daar moet volgens Oskam een oplossing voor komen: 'Want het gaat om een groot, levensvatbaar bedrijf, dat eigenlijk niet kan hebben dat er zomaar een kwart van de grond afvalt.'

Zelf heeft het bedrijf ook al een oplossing aangedragen en hierover lopen gesprekken met de provincie. Zo wil het een deel van de grond van een ander bedrijf overnemen. Probleem is dat die eigenaar alleen zijn grond wil verkopen in zijn geheel, inclusief de vier gebouwen die er op staan. En dat loopt behoorlijk in de papieren. Naar verluidt gaat het om een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Patstelling

Zo hebben de verschillende partijen hebben dus verschillende belangen. Oskam wil slechts een deel van de grond en zit niet te wachten op vier extra gebouwen. Er is dus een patstelling waar de betrokken partijen vooralsnog niet samen uitkomen.

En dat geldt niet alleen voor Oskam en zijn bedrijf. Er zijn nog meer boeren die voor hun eigen belangen opkomen en een schadeloosstelling willen hebben. Toch is de provincie Zuid-Holland er alles aan gelegen om met behulp van zachte dwang zo snel mogelijk tot een regeling te komen. Zo niet, dan is onteigening altijd ook nog een oplossing.

LEES OOK: Zes miljoen voor weidevogels. Heeft het zin?

Deel dit artikel: