Nieuws

Lintjesregen 2018: Den Haag

Lintjesregen 2018
Lintjesregen 2018 © Mirjam Wolfsbergen
DEN HAAG - In Den Haag zijn donderdag weer de lintjes uitgereikt. 43 inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Pauline Krikke.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Den Haag.
LON  = Lid in de Orde van Oranje-Nassau
RON = Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
OON  = Officier in de Orde van Oranje-Nassau
ROZ = Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
*Mevrouw M.A.E. (Marie Anne) Van Erp-Adelaar RON
Directeur MOC
Docent NL taal bij Taal aan Zee
Gastvrouw Straatpastoraat
Vrijwilliger Kessler Stichting
*De heer M.F.J. (Martin) van Aken LON
St. Vituskerk (Hilversum)
Scoutinggroep St. Paulus (Hilversum)
*De heer P.R. (Peter) van Alphen OON
Oprichter en directeur Techneco (Warmtepomp specialist)
Warmtepompambassadeur
Pleegzorgouder
Stichting Jongerenbelangen
RvT Stg. Katholieke Verzorgingsflat Waalsdorp
RvT Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
*De heer D.H. (Dirk) van Arkel LON
Willem de Zwijgerschool
Korfbalvereniging KVS
*De heer R.K. (Ranjit) Badloe LON
Stichting Meander
Stichting Federatie Eekta
Diabetes Mellitus Vereniging
Prabhakar Mandir
Hindoe Raad
*De heer A. (Arie) van den Berg LON
Stichting Evenementen Gehandicapten (EVG)
Shantykoor Scheveningen
Stichting  Sportbelang Gehandicapten
Astmafonds
Christelijke Gemengde Zangvereniging Volhading Leidt tot het Doel"
Stichting Steunfonds Den Beer Portugael
Wijkbus Groot Scheveningen
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
Zorghuis Maison Gaspard de Coligny
*Mevrouw A. (Tilly) Thierry-Van Bohemen LON
Vrijwilliger Couvéehuis
Vrijwilliger en ouderling Zorgvlietkerk
Vrijwilliger Verzorgingshuis Bosch en Duin
*Mevrouw A.R. (Anna) Tebbenhof-Chaita LON
Zwemvereniging Kameleon
Kringloopwinkel Maggarzijn/Middin
Stichting Mooi
*Mevrouw M.M. (Marian) van der Heijden-Clardey LON
Trainer/ploegleider synchroonzwemmen bij DSZ
Jurysecretaris/beoordelaar bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond
*Mevrouw C. (Lieke) de Liefde-FrankeLON
Coördinator Cultuur bij Florence Zorgorganisatie
*Mevrouw M.P.TH. (Marijke) van Breukelen-Van der Geest LON
Vrijwilliger bij de Parochie de Vier Evangelisten
Mantelzorger
Vrijwilliger bij Korfbalvereniging Ready
Organisator/collectant Brandwonden Stichting
*De heer M.K. (Mahmood Khan) van Goens Youskine OON
Spiritueel leider, publicist, denker, inspirator en bestuurslid binnen het Soefisme.
*Mevrouw C.G.M. (Cornelie) van Haersma Buma RON
Vrijwilliger bij Stichting '40-45
Vrijwilliger en bestuurslid Jonge Vrouwengilde
Vereniging de Poorters van Venetië
Stichting Nederlands Venetië Comité
Vrijwilliger en bestuurslid Verzorgingshuis Aelbrecht van Beijeren
*De heer G.H.C. (Guido) Halleen RON
Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland
Voetbalvereniging LENS
Rijnlandse Molenstichting
Stichting Cultuurwerk
Erfgoedtafels
Nationaal Rijtuigmuseum
*Mevrouw E.H. (Eline) Smulders-Herinckx LON
Zorghulp aan bekenden
Schelpenhof
Hart voor Gambia
*De heer F.A. (Frans) van der Herp LON
Mantelzorg schoonzuster
Initiatiefnemer gespecialiseerde zorg binnen 's Heeren Loo  locatie Het Westerhonk
*Mevrouw G.C. (Trudy) van der Herp-Ros LON
Mantelzorg zuster
Initiatiefnemer gespecialiseerde zorg binnen 's Heeren Loo  locatie Het Westerhonk
*De heer R. (Ramratun) Jagesar LON
Penningmeester en vicevoorzitter Sociaal Culturele Vereniging Isara
Vrijwilliger Landelijke Federatie Chinese Ouderenverenigingen  Chun Pah
*De  heer S. (Sarmin) Kasnawi LON
Materiaalbeheerder en voorzitter van Dans- en Culturele Vereniging  Trisno Budaya
*Mevrouw S. (Soelijem) Kasnawi-Ardjopawiro LON
Materiaalbeheerder en voorzitter van Dans- en Culturele Vereniging  Trisno Budaya
*Mevrouw H.J.A.M. (Henriette) Kooijman LON
Bestuurslid Royal Scottish Country Society The Hague
Individuele zorg voor zieken en ouderen
*De heer J. (Jacob) Korf RON
Predikant en docent NL taal bij MOC Schilderswijk
Docent en bestuurslid Theologie voor geïnteresseerden'
Vrijwilliger/predikant Aandachtscentrum
Bestuurslid en vrijwilliger Grote of St. Jacobskerk
Vz bestuur Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies
Vz bestuur Werkverband Queer Theologen, voorheen Landelijk Werkverband Homo Theologen
Vz bestuur Haagse Gemeenschap van Kerken
Vrijwilliger/Predikant SIV en Diaconie
*De heer R.G.A. (Rob) Kurvers RON
Parochie Maria Sterre der Zee Den Haag
Organisator Pelgrimages
Ridderorde van het Heilige Graf
Missione Cattolica Italiana in Olanda
St. Willibrordusparochie Wassenaar
Pax Christi
*De heer D. (Derk) van Lingen ROZ
Actief reservist
Bestuurslid/vrijwilliger Personeelsvereniging Min VenJ
Adviseur op het gebied van interdepartementale  strategische beleidsvraagstukken.

*Mevrouw A.M. (Anna)  van der Meer LON
Zorginstelling Pieter van Fooreest
Sportclub Monster
Themapark Westlandse Druif
*Mevrouw G. (Guilan) Ji LON
Vice-voorzitter Nederlands Centrum voor Chinese Professionals
Vrijwilliger Landelijke Federatie Chinese Vrouwenverenigingen
*De heer J.A.P. (Joop) van Oosten RON
Vz RvB BAM Groep
Vz Stg. Haagbouw
Vz RvC Royal Haskoning
Vz RvC Wereldhave
Vz. Reinier Haga Groep
Bestuur Koninklijk Nederlands  Normalisatie-Instituut (NEN)
Vz RvC  Steadion Den Haag
*De heer J.P. (Koos) Outshoorn LON
VV De Postduinen
Loosduins Museum
Wijkberaad KOM Loosduinen
Boekbindclub Loosduinen
*Mevrouw C.G. (Catharina) Pluimers RON
Stichting SPS
Tracing Team Rode Kruis
Kloosterkerk Den Haag
Aandachtscentrum Den Haag
Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal
Stichting Interkerkelijke Vakantieweken Den Haag
Haagse Sociëteit Lichamelijk Gehandicapten
*De heer J. (Johan) Pouw RON
Vrijwilliger/bestuurslid Korfbalvereniging Ons Eibernest
Koninklijke Nederlandse Korfbal Vereniging
Internationale Korfbalfederatie
*Mevrouw L. (Louise) Roeleveld LON
Stichting Mooi
Vadercentrum
Wijkberaad Laak
*Mevrouw J.M. (Coos) van Beuningen-Romeijn LON
Stichting Kamermuziek Den Haag
Remonstrantse Gemeente Den Haag
*De heer W.M. (Willem) Schenderling LON
Ondernemingsraad Politie Eenheid Den Haag
Nederlandse Politiebond
Nationale Politie
*De heer M. (Martin) Spaans LON
Diverse activiteiten voor de Historische Genealogische Vereniging Scheveningen
*De heer H.L. (Hans) Steenwijk LON
Oprichter/bestuurder/vrijwilliger Christiaanhof Ouderenzorg
Vrijwilliger Stichting Zebra Welzijn
*De heer G. (Gijsbert) Taal LON
Bestuurslid Show- & Drumfanfare Duindorp
Penningmeester Haagse Federatie van Muziekgezelschappen
Financieel beheer Girl Guiding Den Haag
*De heer P.A.J. (Peter) Tindemans RON
Oprichter Euroscience
Naturalis Bioversity Center te Leiden
European Spallation Source
*De heer G.J. (Gerrit) Verbeek LON
Vrijwilliger bij de Politie Eenheid Den Haag
*De heer P.J. (Piet) Vonk RON
Oprichter/vrijwilliger Stg Shanty Cultuur Scheveningen
Oprichter/vrijwilliger Shantykoor Scheveningen
Voetbalvereniging SVC'08
Penningmeester Ondernemers Sociëteit Scheveningen
Bestuurslid Cardia Vrienden van Duinrust
Bestuurslid Nederlandse Vereniging Narcolepsie
*De heer K.C. (Kwok) Wan RON
Haagse Chinese School
Stg Foundation Chinese Education in the Netherlands
Kerkgenootschap CEME Den Haag
Stg Chinese Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Vice-vz Stg Guangdong Federation in the Netherlands
*De heer W. (Willem) WiersmaLON
Budo Head Master
Oprichter Cercle Bushido Nederland
Voorzitter WI SU DO Bond Nederland
*De heer R.H. (Rembrandt) Zuijderhoudt RON
Lid-beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege Den Haag en Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Docent Stg Studiecentrum Rechtspleging
Oprichter/instructeur De Meesterklas
Bestuurslid Scholtes-Cordes fonds
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Lid Querido-groepen
*Mevrouw P. (Petronella) van der Zwan LON
Stichting Evenementen voor Gehandicapten (EVG) , vrijwilliger en secretaris