Instellingen

Lintjesregen 2018: Leidschendam-Voorburg

Lintjesregen 2018
Lintjesregen 2018 © Mirjam Wolfsbergen

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - In Leidschendam-Voorburg hebben veertien inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Tien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

*De heer J.J.M. Blokland uit Leidschendam (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Blokland kreeg zijn onderscheiding voor zijn inzet als voorzitter van de St. Afbouwwoningen in de wijk 't Lien. Daarnaast voor zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid voor St. Duurzaam LV en voorzitter van Groei en Bloei, afdeling LV. Decorandus was in 2007 de drijvende kracht achter plannen rondom de educatieve tuin bij volkstuincomplex de Groene Zoom. Onder leiding van de heer Blokland is in de gemeente een uitgebreid palet van activiteiten gerealiseerd op het gebied van natuurvriendelijk tuinieren.

*De heer R. Broer uit Voorburg (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Is onderscheiden voor zijn passie voor het Open Water Zwemmen nationaal en internationaal. De heer Broer heeft daar een volwaardige discipline van weten te maken binnen de KNZB. Hij is de oprichter van het Nederlands Open Water Web www.noww.nl. en initieerde hiervan ook een Europese variant zodat zwemmers wereldwijd een wedstrijd kunnen plannen. De heer Broer was jaren voorzitter van de taakgroep Open Water Zwemmen. Naast bestuurswerk zwom decorandus van Stavoren naar Medemblik en was de eerste zwemmer die de Straat van Gibraltar overstak.

*Mevrouw J.E. Choy-Thurlow (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Decorandus zet al meer dan 20 jaar een groot deel van haar vrije tijd in voor kunst in de meeste brede zin van het woord. Mevrouw Choy leidt bezoekers rond bij het Mauritshuis en museum Huygens' Hofwijck, dankzij haar uitstekende kennis over kunstgeschiedenis. Bij het Mauritshuis ordende ze ook twee jaar lang de fotocollectie. Daarnaast maakt decorandus kunst toegankelijk voor een breder publiek bij het Ned. Instituut voor Kunstgeschiedenis en is oprichtster van de DFAS The Hague (Decorative en Fine Art Society).

*De heer C.J.M. Jansen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Meneer Jansen is al vanaf 1976 actief als vrijwilliger op financieel-administratief gebied. Zo was hij penningmeester van 1976 tot 1992 van het Kerkbestuur Christus Koning en achttien jaar lid van de Dekenale Financiële Kommissie. Voor de parochie Onbevlekt Hart van Maria' in Den Haag deed hij o.a. de salarisadministratie. Voor Stichting De Boskant was de heer Jansen twaalf jaar administrateur. En nu is decorandus administrateur bij het Katholieke netwerk DEZINNEN.

*Mevrouw Y. Mook-van Wessel (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Sinds 1973 is mevrouw Mook actief bij de Christelijke Gymnastiek Vereniging S.O.S' Voorburg. Ze was voorturner, hielp bij trainingen en werd bestuurslid. Nog steeds is ze actief als jurylid sinds 2005. Vanaf 1999 is decorandus actief voor de kinderen bij Waterscouting Dorus Rijkers in Rijswijk. Zij bekleedde hier vele functies. Mevrouw Van Mook is nu bestuurssecretaris, maar nam ook tijdelijk de taken van penningmeester en voorzitter over.

*De heer N.A. Lamme (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Sinds 2003 is de heer Lamme bestuurslid van Stichting Mooi Voorburg en voorzitter/woordvoerder van de werkgroep Openbare ruimte. Decorandus was voorzitter van de Vereniging Huismuziek Delft en zet zich in voor de NIVON Natuurvrienden. Daar is hij vrijwilliger voor het Natuurvriendenhuis de Kleine Rug in Dordrecht als huiswacht/gastheer. Sinds 2003 is de heer Lamme voorzitter van de Hobby Computer Club TrainSIM. Deze interessegroep houdt zich bezig met treinsimulatie. Daarnaast organiseert decorandus vele activiteiten voor Tennis 50 plus' bij Tennisvereniging Leeuwenbergh.

*De heer R. Manintveld (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Kreeg zijn onderscheiding voor zijn toewijding voor het jeugdwerk, inmiddels al 51 jaar lang. Startte in 1967 als actief lid van de Scouting Damherten in Leidschendam als verkenner. Sinds 1993 lid van het verenigingsbestuur en voorzitter stichtingsbestuur. Daarnaast sinds 1990 musicus bij Doedelzakbands Dutch Military Pipes en Drums Falcon Guards The Red Rose of Lochbuie Pipes & Drums en heel actief achter de schermen. En 21 jaar lang de organisator van de manifestatie Leidschendam Leeft' van 1990-2011.

*Mevrouw A.R. van Peski-van Rossem (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Van Peski is onderscheiden omdat zij op haar eigen educatieve wijze haar vakkennis overbrengt aan bezoekers, vrijwilligers en medewerkers door haar bijzondere bomen-, heester- en plantencollectie. Als voormalig kweekster onderhoudt ze dagelijks haar bijzondere tuin 'Heesterlust' aan de Stompwijkseweg. De tuin is twee voetbalvelden groot en zij geeft hier rondleidingen aan tuinliefhebbers en groepen. Vanwege haar vakkennis ontvangt zij - op 82-jarige leeftijd - regelmatig jonge hoveniers waarmee ze haar passie voor de natuur en tuinen deelt. Verder was zij van 1996-2011 jurylid tijdens de Internationale Kwekerijdagen.

*De heer A. Sala uit Voorburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Wordt onderscheiden vanwege zijn langdurige verdiensten voor de kerk. Gedecoreerde werd in 1967 lid van de Christus Triumfatorkerk (CTK) in het Haagse Bezuidenhout. De heer Sala is er al 51 jaar vrijwilliger en vervulde vele functies variërend van (jeugd)-ouderling, diaken en secretaris tot lid van de klussenploeg en redactielid van het wijkblad Samenspel'. Daarnaast was decorandus fotograaf bij doop en andere bijzondere diensten. De heer Sala organiseert exposities in de kerk met Haagse kunstenaars en is betrokken bij de tweewekelijkse pauzeconcerten (i.s.m. het Koninklijk Conservatorium).

*Mevrouw J. Sies-Van Leijenhorst uit Leidschendam (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Ontvangt haar onderscheiding vanwege haar vrijwilligerswerkzaamheden
voor het Hospice Het Vliethuys in Voorburg. Zij verleent palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Daarnaast was zij sinds 2012 de drijvende kracht achter het Foreburgh diner voor het hospice. Dit diner organiseerde mevrouw om geld in te zamelen voor het Hospice met Voorburgse topkoks en leerlingen van Veurs Voorburg. Voor de Protestantse Gemeente Voorburg was decorandus diaken voor de Fonteinkerk van 2006 tot 2014.

*De heer L. Verheij uit Voorburg (Officier in de Orde van Oranje-Nassau)
Decorandus is in zijn loopbaan zeer verdienstelijk geweest in al zijn functies in de Rechtspraak en is een boegbeeld voor zijn vak. Kort geleden ging de heer Verheij met pensioen als President van het Gerechtshof Den Haag. Zijn loopbaan wordt gekarakteriseerd door zijn onvermoeibare inzet, de zoektocht naar aanvaardbare vernieuwing in de rechtspraak en de behoefte de publieke zaak te dienen. Dit deed decorandus o.a. bij Stichting Studiecentrum Rechtspraak (SSR), het opleidingsinstituut van de Rechtspraak, hij werkte voor  het Gerechtshof Amsterdam en was hij betrokken bij de werving van nieuwe rechters. Verder was decorandus ook actief in diverse functies als vrijwilliger voor het Justitiepastoraat. Sinds 1977 actief als Ouderling en voorzitter van de Kerkenraad bij de Leeuwendaal kerk in Rijswijk.

*De heer J. Wolters uit Voorburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Decorandus heeft meer dan dertien vrijwilligersfuncties. Sinds 1995 nog steeds actief voor de IDHEM, voorheen Stedenband-Warschau en nu Stichting Den Haag en Midden-Europa. In 1977 oprichter van de lokale Fietsersbond Voorburg vanwege zijn passie voor de verbetering van het fietsverkeer. Sinds 1982 politiek actief voor de PvdA, in de landelijk werkgroep Verkeer en Vervoer. Sinds 2006 actief in het plaatselijke PvdA bestuur. Daarnaast actief als penningmeester voor de zwemvereniging AVZV, lid van de Raad van Toezicht van het Haags Milieucentrum, penningmeester van Stichting Duurzaam LV en secretaris van de Stichting Koepelfonds.

*De heer J.J. Wolters uit Leidschendam (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Wordt onderscheiden vanwege zijn langdurige verdiensten voor de coördinatie van zorgvakanties voor mensen met een handicap of chronische beperking voor Valkenberg zorgvakanties (was onderdeel van het het Rode Kruis). Bijna 35 jaar coördineerde hij de vrijwilligers en de vakantieweken. De heer Wolters vervulde vele taken zoals de planning maken van de uitstapjes, reed op de rolstoelbus en was barkeeper. Verder was hij van 1984 tot1992 actief in diverse functies voor voetbalvereniging sv Die Haghe.

*De heer T.W.T. Zijlstra uit Voorburg (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Zijlstra wordt gedecoreerd omdat hij vanaf de oprichting betrokken is als vrijwilliger bij Theater de Tobbe, nu Theater Ludens. Al 40 jaar is hij actief als theatertechnicus. Daarnaast is decorandus sinds 2004 gastspreker van het landelijke steunpunt gastsprekers WOII van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. De heer Zijlstra deelt zijn persoonlijke oorlogsverhaal aan leerlingen van basis- en middelbare scholen en levert een belangrijke bijdrage aan de kennisoverdracht van de geschiedenis aan de jeugd.