Lintjesregen 2018: Zuidplas

ZUIDPLAS - In Zuidplas hebben zeven inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zes van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Zuidplas

De onderstaande inwoners zijn benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau:

*Mevrouw Y. (Yolanda) Pronk uit Nieuwerkerk aan den IJssel ( 13-12-1959)
Ze is sinds 1994 actief als vrijwilliger, op uitvoerend niveau. Sinds 1994 tot heden is mevrouw Pronk vrijwilliger van de Stichting Werk aan de Wereld. Deze Wereldwinkel in Nieuwerkerk aan den IJssel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. Stichting Werk aan de Wereld geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen.
Mevrouw Pronk is zowel winkelier, lid van de werkgroepen als coördinator van Wereldwinkel Op Locatie (WOL). Al vanaf het begin vult zij de gaten in het rooster van de winkeldienst, zodat de Wereldwinkel open kon blijven. Daarnaast heeft de gedecoreerde zitting (gehad) in diverse werkgroepen, waaronder Kerstpakketten, Inkoop Kunstnijverheid en Werkgroep Wereldwinkel Op Locatie.


*De heer H. (Hendrik) Hogebrug uit Zevenhuizen (19-12-1944)
Hij is sinds 1980 actief als vrijwilliger, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Sinds 1980 tot heden is de heer Hogebrug bestuurslid en vrijwilliger van gymnastiek- en trimsportvereniging OSS Be Fit. Tussen 1985 en 1995 was de heer Hogebrug penningmeester. Na 1995 werd de gedecoreerde vrijwilliger, een rol waarin hij nieuwe penningmeesters opleidde/begeleidde, de opmaak van het clubblad verzorgde en de verspreiding van het clubblad regelde. Vanaf 2010 hield hij zich bezig met het verzamelen en ordenen van alle administratieve stukken van OSS. Sinds 2015 vervult de gedecoreerde de bestuurlijke functie van secretaris, maar dan bij de afgesplitste trimvereniging OSS Be Fit.
Sinds 1980 tot heden is de heer Hogebrug vrijwilliger van zorgcentrum De Zevenster. Volgens betrokkenen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van Tafeltje Dekje in Zevenhuizen.
Sinds 1985 is de heer Hogebrug vrijwilliger van Stichting Dorpshuis Swanla. Rond die tijd heeft hij in Swanla de 'Soos 12/16' opgericht, voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Hij was jarenlang de trekkeren organisator van deze Soos. Tussen 2008 en 2012 was de gedecoreerde penningmeester van Stichting Dorpshuis Swanla, waarna hij in 2012 en 2013 voorzitter van het bestuur was. Sinds januari 2014 is de heer Hogebrug adviseur van het bestuur en vrijwilliger.
Tussen 1989 en 1998 was de heer Hogebrug vrijwilliger bij VC Nesselande (voorheen Rentokil ZVH). De gedecoreerde legde jarenlang de vloer voor deze plaatselijke volleybalvereniging uit Zevenhuizen, om de eredivisiewedstrijden van het eerste herenteam en de tv-uitzendingen daarvan mogelijk te maken. Daarnaast was hij in die periode actief als scheidsrechter. Sinds 1999 tot heden is de heer Hogebrug vrijwilliger van Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke zorginstelling, die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. De decorandus is betrokken bij de locatie Nieuw Buitenzorg in Leiderdorp, waar 53 mensen tussen de 0 en 49 jaar wonen. Hij ondersteunt de medewerkers van Philadelphia bij diverse activiteiten als sporten, wandelen en feesten. Ook hield de gedecoreerde het kasboek bij van één van de woningen. Daarnaast was hij wekelijks chauffeur van de bus, die zes cliënten vervoerde van hun woning naar hun dagbesteding.
Tussen 2005 en 2012 was de heer Hogebrug voorzitter van de Zuid-Hollandse afdeling van Patiëntenvereniging CRPS. Deze vereniging wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS omherkenning en erkenning te bevorderen. De gedecoreerde organiseerde samen met de overige bestuursleden bijeenkomsten, waarbij het ging om lotgenotencontact en het voorzien van informatie.*Mevrouw M. (Marieke) Verschoor-Hauer uit Zevenhuizen (20-01-1945)
Ze is sinds 1994 als vrijwilliger actief bij Bibliotheek De Groene Venen. Binnen de gemeente Zuidplas heeft deorganisatie vestigingen in Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Degedecoreerde werkt al jaren in de locatie Zevenhuizen, die is gesitueerd in zorgcentrum De Zevenster. Sinds 1995 tot heden is mevrouw Verschoor-Hauer betrokken bij de Commissie Sinterklaas Zevenhuizen en Moerkapelle. Deze commissie regelt ieder jaar de intocht van Sinterklaas in de dorpen Moerkapelle en Zevenhuizen, die onderdeel zijn van de gemeente Zuidplas. Ieder jaar verzorgt de gedecoreerde alle kleding en schmink voor het hele Sinterklaasgezelschap.
Sinds 2001 tot heden is mevrouw Verschoor-Hauer betrokken bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De gedecoreerde is als vrijwilliger werkzaam op de verpleegafdeling Orthopedie, waar ze aandacht geeft aan de patiënten die daar verblijven. Het Groene Hart Ziekenhuis probeert naast goede medische zorg voor de patiënt ook de patiëntbeleving op een positieve manier te beïnvloeden. Volgens betrokkenen levert de gedecoreerde hieraan een belangrijke bijdrage.*De heer A.H. (Andries Hendrik) Bikker  uit Nieuwerkerk aan den IJssel (02-09-1957)
Hij is sinds 1998 actief als vrijwilliger, op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Tussen 1998 en 2003 was de heer Bikker teamleider van Team Nieuwerkerk bij de jaarlijkse Roparun. Als teamleider zette de gedecoreerde zich vooral in voor de fondsenwerving, waardoor in zijn actieve jaren tussen de 28.000 en 64.000 gulden (toen nog) werd opgehaald voor de Stichting Daniël den Hoed.
Sinds 2000 tot heden is de heer Bikker diaken in de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze kerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daarbinnen voelt zij zich verbonden met de Gereformeerde Bond. De gedecoreerde wordt omschreven als een stuwende kracht in de kerkenraad, met name op het gebied van diaconie. Hij toont grote bewogenheid met mensen in nood,  wat leidt tot diverse acties, zowel binnen als buiten het verband van de kerkenraad.
Sinds 2010 tot heden is de heer Bikker voorzitter van de Rommelmarktcommissie van de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Elk jaar in mei organiseert de kerkelijke gemeente rondom de Nieuwe Kerk in Nieuwerkerk aan den IJssel een rommelmarkt. Op deze rommelmarkt staan ruim 80 kramen, waarmee de Hervormde Gemeente jaarlijks rond de 50.000 euro ophaalt. De opbrengst hiervan gaat voor het grootste deel naar verschillende goede doelen in het buitenland.*Mevrouw B. (Betje) Vis-Bloed uit Nieuwerkerk aan den IJssel (09-02-1945)
Ze is sinds 1965 tot heden vrijwilliger en mantelzorger voor de Gereformeerde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij zet zich al meerdere decennia belangeloos in voor diverse leden van deze kerkelijke gemeente. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning en verzorging van de kosteres. Voor haar verzorgde de gedecoreerde allerhande hand- en spandiensten, zoals boodschappen doen en koken. Daarnaast verzorgde zij maaltijden voor de studenten en predikanten die bij haar logeerden.
Werkzaamheden van gelijke strekking verrichtte de gedecoreerde voor een familie. Mevrouw Vis-Bloed verleende ook mantelzorg aan mensen buiten de gemeente. Zij stond meerdere mensen bij tot aan hun overlijden. Zo was de gedecoreerde tussen 1965 en 1990 mantelzorger van de gehandicapte broer van een kennis. In deze periode heeft zij hem meerdere keren per week opgevangen, bezig gehouden en verzorgd. Van 1989 tot 1994 verleende mevrouw Vis-Bloed mantelzorg aan een gezin. In 1987 werd dit gezin van twaalf kinderen vaderloos, toen deze overleed. De alleenstaande moeder bleef achter en kreeg uiteenlopende ondersteuning van de gedecoreerde. Tussen 1994 en 2003 verleende mevrouw Vis-Bloed mantelzorg aan diverse personen in haar omgeving. Zo bracht zij mensen iedere dag eten, hielp zij met allerhande klussen en stond zij mensen dagelijks bij met afstoffen, stofzuigen, wassen draaien, boodschappen doen en het uit bed helpen. Van 2005 tot 2016 was mevrouw Vis-Bloed mantelzorger van haar buurvrouw. De gedecoreerde bracht haar elke dag warm eten, deed boodschappen en reed haar naar de kapper, oogarts en familieleden. Ook zat zij vele uren aan haar bed, liet ze de hond uit en hield zij de tuin bij.
Tussen 2012 en september 2015 verleende mevrouw Vis-Bloed mantelzorg aan de echtgenote van de voormalige diaken van de Gereformeerde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. De gedecoreerde verleende ondersteuning door frequente bezoeken, bemoedigende telefoontjes, ondersteuning in de huishouding en het bereiden van warme maaltijden.

*Mevrouw B. (Bonetta) Heemsbergen-van den Heuvel uit Zevenhuizen (01-12-1938)
Ze is sinds 1967 tot heden als vrijwilliger actief voor de Hervormde Gemeente Zevenhuizen. In dat jaar raakte zij betrokken bij het verjaardagsfonds en vanaf 1978 bij de bezorging van het kerkblad. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1999 zette de gedecoreerde zich voor meer zaken in. Zo werd zij lid van de Hervormde Vrouwendienst (later: Hervormde Vrijwilligersdienst) en voerde zij talloze diaconale activiteiten uit voor de ouderen. Tussen 1970 en 2013 verleende mevrouw Heemsbergen-van den Heuvel mantelzorg aan haar zus. De gedecoreerde hielp in eerste instantie een dag per week mee in de huishouding. Na een rugoperatie in 1977 heeft de gedecoreerde haar zus een half jaar dagelijks verpleegd in haar huiskamer. Mevrouw Heemsbergen-van den Heuvel nam ook het gedeelte over dat de wijkverpleging normaal gesproken invult. Van 1971 tot zijn overlijden in 1993 zorgde de gedecoreerde ook voor een ongetrouwde oom in het bejaardentehuis. Van begin jaren '80 tot hun overlijden in 1994 deed zij de was en hielp zij schoonmaken bij haar schoonouders. In dezelfde periode hielp de gedecoreerde ook twee kinderloze tantes in het bejaardentehuis met kleine klusjes. Sinds 2015 tot heden is mevrouw Heemsbergen-van den Heuvel betrokken bij de Stichting Leontienhuis. Het Leontienhuis wil de kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten verbeteren. Ervaringsdeskundigheid is de basis van de ondersteuning door vrijwilligers, die vaak zelf hersteld zijn van een eetstoornis. De gedecoreerde heeft zich bij aanvang van haar vrijwilligerswerk uitgebreid ingelezen in de problematiek van eetstoornissen. Met haar 79-jarige leeftijd is zij de oudste vrijwilliger van het Leontienhuis en doet ze alle klussen die ze fysiek aankan. Ze helpt als gastvrouw, maakt naamkaartjes voor haar collega's en is onderdeel van het schoonmaakteam.

De onderstaande inwoner is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau:

*De heer M. (Michael) Zijlaard uit Nieuwerkerk aan den IJssel (26 juli 1971)
Hij is sinds 1993 actief is als vrijwilliger en ambassadeur, vooral op bestuurlijk niveau. Van 1993 tot 2004 was hij de persoonlijke trainer-coach van één van Nederlands succesvolste sportvrouwen: Leontien Zijlaard-van Moorsel. Hij beëindigde zijn eigen wielercarrière om haar te kunnen bijstaan, zowel op het mentale als fysieke vlak. Mevrouw Zijlaard-van Moorsel geeft aan dat zij haar Olympische medailles, wereldtitels en het werelduurrecord voor een groot deel aan de decorandus heeft te danken. Ook was hij ervoor medeverantwoordelijk dat zijn pupil haar eetstoornis overwon en op gezonde wijze een geslaagde comeback kon maken.
Sinds 1998 tot heden draagt de heer Zijlaard in diverse hoedanigheden bij aan het sportieve klimaat in Nederland, op het gebied van fietsen en wielrennen. Hij staat aan de basis van een groot aantal geslaagde initiatieven. Zo kwamen meerdere (wereld)kampioenes voort uit de wielerploegen die door de gedecoreerde zijn opgezet. Voormalige pupillen geven aan dat hij er op innovatieve en volhardende wijze voor heeft gezorgd dat het dameswielrennen geprofessionaliseerd is tot het niveau waar het nu staat. Ook kreeg de decorandus al duizenden vrouwen op de fiets tijdens de verschillende edities van de Leontiens Ladies Rides.
De heer Zijlaard was mede-initiatiefnemer van de professionele wielerploeg Team Roompot-Nederlandse Loterij, die mannelijke wielertalenten op weg helpt om te slagen als beroepsrenner. Als teammanager geeft hij hen de kans om hun dromen waar te maken. Door de inzet van de gedecoreerde is de ondersteuning van de hoofdsponsor veel meer geworden dan financiële betrokkenheid alleen.
Zo kwam onder andere het initiatief 'Het Oranje Peloton' tot stond stand dat zich richt op het vergroten van het (fiets)plezier van recreatieve fietsers, waarbij onderwerpen als duurzaamheid en gezondheid een grote rol spelen. Het Oranje Peloton brengt jaarlijks zo'n 4.500 actieve fietsers op de been, waaronder ook deelnemers met een handicap.
Een van de grootste verdiensten van de heer Zijlaard is het opnieuw leven inblazen van de Zesdaagse van Rotterdam. Tijdens dit jaarlijkse grootschalige wielerevenement komen de beste baanwielrenners ter wereld samen voor een uitgebreid wielerprogramma. De gedecoreerde stond aan de basis van de terugkeer van deze Zesdaagse, na een afwezigheid van 18 jaar, en ging daarbij verder dan wat van iemand in zijn functie mag worden verwacht. De Zesdaagse is inmiddels uitgegroeid tot een zeer populair evenement dat niet meer is weg te denken uit Ahoy. Daarmee versterkt de heer Zijlaard het imago van Rotterdam als sport- en evenementenstad. Hij wordt door betrokkenen vooral geroemd om zijn omvangrijke kennis, creativiteit, vernieuwende ideeën en grote netwerk.
Sinds 2004 tot heden is de heer Zijlaard betrokken bij de Stichting Leontienhuis (voorheen Stichting Leontien Foundation). Na de wielrencarrière van zijn echtgenote Leontien Zijlaard-van Moorsel ontving de gedecoreerde aanvankelijk eetstoornispatiënten, hun partners en familieleden thuis aan de keukentafel. Al gauw ontstond de droom om een inloophuis voor mensen met een eetstoornis te realiseren. De heer Zijlaard wordt door betrokkenen omschreven als het zakelijke brein achter het waarmaken van dit plan. Hij was de initiator en aanjager van het verbouwingsplan waarbij de vervallen Boerderij Nooit-gedacht is omgetoverd tot het Leontienhuis. Bij aanvang van de bouw stelde hij zich garant voor een substantieel deel van de stichtingskosten. In juli 2015 is het Leontienhuis geopend door Hare Majesteit de Koningin Máxima en telt inmiddels al ruim 125 vrijwilligers. De gedecoreerde inspireert vrijwilligers, maakt sponsors enthousiast en is de drijvende kracht achter de fondsenwerving.

Meer over dit onderwerp:
LINTJESREGEN 2018 ZUIDPLAS
Deel dit artikel: