Omstreden financiering moskeeën: Haagse burgemeester wil maatregelen

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vindt dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat vanuit onvrije landen, organisaties of stichtingen 'onze manier van leven wordt aangetast'. Dat stelt zij naar aanleiding van onderzoek van Nieuwsuur en NRC, waaruit bleek dat islamitische instellingen in heel Nederland, en ook in deze regio, geld kregen uit 'onvrije landen' als Koeweit en Saudi-Arabië.
Dat is omstreden, omdat de vrees bestaat dat hierdoor extremistische ideeën worden verspreid. Het hoogste bedrag dat volgens het onderzoek is uitgekeerd aan een instelling is 1,1 miljoen euro. Dat bedrag ging naar een stichting uit Nootdorp.
Groep de Mos en D66 stellen naar aanleiding van het nieuws schriftelijke vragen aan Krikke. Die eerste partij vindt het onacceptabel en wil dat snel maatregelen worden genomen vanwege de 'dubieuze geldstromen vanuit het buitenland' richting de salafistische instellingen. 'Salafisme is onwenselijk en antidemocratisch zoals de AIVD ook zegt in haar jaarverslag uit 2017. Bovendien werken salafisten de integratie tegen door hun onverdraagzame houding tegenover vrouwen en homoseksuelen',  aldus de partij.

Druk leggen

Fractieleider Richard de Mos: 'We roepen daarom de burgemeester op druk te leggen op de minister van Justitie om snel landelijke wetgeving te regelen tegen deze buitenlandse geldstromen. Deze gevaarlijke indoctrinatie moeten we met alle mogelijke middelen tegengaan.'
D66 wil vooral inhoudelijk meer weten. 'Is dit het topje van de ijsberg, naar wat voor projecten gaat het geld precies en wat doet dit voor de invloed die Golfstaten hebben op Haagse moskeeën?', vraagt die partij zich af. Vandaar dat raadslid Hanneke van der Werf precies wil weten 'in hoeverre financiers wederdiensten verlangen voor het geld'. Als voorbeeld noemt zij dat bepaalde predikers langs mogen komen in Haagse gebedshuizen.

Per direct dicht

De PVV vindt dat alle instellingen die geld kregen uit de golfstaten per direct dicht moeten. Daar staat tegenover dat de Partij van de Eenheid vindt dat er niets mis is met de steun. Raadslid Arnoud van Doorn wijst erop dat ook andere instellingen en soms ook partijen geld krijgen waarvan de herkomst soms niet bekend is. Bovendien, stelt hij: het is ook niet gezegd dat de landen die geld geven doorvoor ook iets terug vragen.
Nieuwsuur en NRC hebben aangekondigd dat ze de komende dagen met meer resultaten naar buiten komen. De Haagse burgemeester vindt het daarom 'zinvol' om nog even te wachten op de laatste ontwikkelingen van het onderzoek, voor ze meer over deze kwestie zegt.

In beeld komen

Toch laat ze weten dat het belangrijk is dat de financieringsstromen van instellingen en organisaties in beeld komen. De Haagse burgemeester stelt dat zij al om aandacht voor dit punt heeft gevraagd tijdens de formatie van het nieuwe kabinet. ‘Gemeenten hebben namelijk geen enkele wettelijke mogelijkheid om (religieuze) instellingen te verplichten openheid te geven over ontvangen buitenlandse financieringen, laat staan dat we kunnen handelen’, aldus de burgemeester.
Volgens haar staan er in het regeerakoord over wel ‘goede dingen’  over het tegengaan van ‘onwenselijke’ invloed uit onvrije landen en organisaties. Maar nu is het ook tijd voor actie, vindt zij. ‘Het is nu zaak die papieren werkelijkheid spoedig om te zetten in de praktijk, de noodzaak daarvan laat het onderzoek wel zien. Dan krijgen rijk en gemeenten beter zicht op welke ontwrichtende invloed er mogelijk met de financiële steun via sommige instellingen in onze wijken en buurten wordt uitgeoefend.’