Nieuws

Haagse Verlanglijstje: Zorg voor sterke sportclubs in de stad

DEN HAAG - Wat wil jij dat het nieuwe Haagse stadsbestuur aanpakt? Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks proberen op dit moment een coalitieakkoord te smeden. Maar wat moet er volgens jou in het akkoord komen? Dit kun je invullen op het formulier onderaan dit artikel. Wij brengen jouw ideeën, klachten en oplossingen naar de onderhandelingstafel. Deze week gaan we langs bij een aantal inzenders. Vandaag: de kracht van sportclubs.
Wie? Jan Raateland.
Probleem? Het dreigende uiteenvallen van de samenleving.
Oplossing? Sport verbindt en dus moeten er sterke sportclubs zijn.
Het klinkt heel onheilspellend: onze samenleving dreigt uiteen te vallen. Maar een doemdenker is Jan Raateland niet. Integendeel: hij ziet juist allerlei oplossingen. Te beginnen bij de sport. 'We zijn nu op sportpark Ockenburgh bij sportvereniging Die Haghe', zegt hij, terwijl op de velden achter Raateland groepjes jongens voetbaltraining krijgen. 'Dit is een voorbeeld van een club met een goed functionerend bestuur. Maar er zijn genoeg andere verenigingen waarbij dat niet zo is.'
En dat is een probleem, vindt hij. Want sportclubs waarbij het bestuur niet goed functioneert kunnen vaak het hoofd niet boven water houden en verdwijnen. Dat is doodzonde vindt Raateland want sportverenigingen hebben een belangrijke, maatschappelijke functie. Raateland: 'Ze zorgen voor verbinding in een buurt. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en dat is erg belangrijk.'

Ondersteuning

Raateland vindt dat de gemeente sport moet stimuleren en sportclubs goed moet ondersteunen. Hij denkt daarbij aan het aanstellen van een begeleider die de clubs een half jaar professioneel ondersteunt. 'Clubs hebben vooral goede en voldoende vrijwilligers nodig. Vaak zijn die er wel maar ze zijn niet altijd met de juiste zaken bezig. Een begeleider kan bijvoorbeeld een keer ingrijpen als een bestuursvoorzitter weer eens zelf achter de bar meehelpt, terwijl het op dat moment zou moeten gaan over de toekomst van de club. Ook kan een begeleider soms beter zien op welk gebied de kwaliteiten van mensen liggen.'
Volgens Raateland zou de gemeente hier veel meer oog voor moeten hebben. 'Kijk hoe je sportclubs kunt gebruiken bij de opbouw van onze nieuwe samenleving. Want sport is, samen met cultuur, een grote verbindende factor.'
» Klik op deze link om het formulier vanuit de app in te vullen