Nieuws

Eindstand Haagse Verlanglijstje: Verkeer en parkeren bovenaan de lijst

DEN HAAG - Hagenaars hebben vooral ideeën en klachten op het gebied van verkeer, parkeren en bereikbaarheid achtergelaten op het Haagse Verlanglijstje. Omroep West vroeg aan jou wat de onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks in hun coalitieakkoord zouden moeten meenemen. Van de in totaal 274 reacties die we kregen, gingen er 124 over verkeer.
Woensdag heeft Omroep West het Haagse Verlanglijstje afgeleverd bij de partijen die in Den Haag een coalitie proberen te vormen. De onderhandelaars namen jullie boodschappen, wensen en oplossingen met plezier aan. 'We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om met ons mee te denken', reageerde formateur Edith Schippers.
Er is dus vooral meegedacht over zaken die met verkeer te maken hebben. Sommigen melders willen bijvoorbeeld dat het betaald parkeren wordt afgeschaft; anderen willen juist dat het uitgebreid wordt. Maar ook waren er veel meldingen van gevaarlijke verkeerssituaties, fietsers die over trottoirs fietsen of een gebrek aan parkeerplaatsen.
Hondenpoep
Veel mensen kruisten het vakje 'ander gebied' aan. 61 melders hebben uiteenlopende ideeën over van alles en nog wat. Een onveilig ruiterpad bijvoorbeeld of de hondenpoep op straat. Maar ook het ontbreken van voldoende uitlaatplaatsen voor honden is sommigen een doorn in het oog, evenals het hoge waterpeil waardoor kelders bij een flinke regenbui onder water lopen. Hierna volgden veiligheid (32 meldingen), duurzaamheid (30 meldingen), betaalbaar wonen (22 meldingen) en gezondheidszorg (5 meldingen).
Dank aan iedereen die het lijstje heeft ingevuld. We houden de politici in de gaten!