Ook gemeente Den Haag keert zich tegen aanpassen van route buslijn 23

DEN HAAG - De gemeente Den Haag is tegen het inkorten van de route van buslijn 23. Dat is niet de 'juiste keuze', aldus wethouder Tom de Bruijn in een reactie op de vervoersplannen van de HTM voor de komende jaren. 'Buslijn 23 vormt de verbindende lijn tussen vrijwel alle tramlijnen in de agglomeratie. Buslijn 23 dekt in aanvulling op het tramnet bijna de volledige agglomeratie af en biedt de mogelijkheid om met één overstap veel plekken in de agglomeratie te bereiken', stelt de wethouder.

De HTM heeft recent bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een flink aantal wijzigingen voorgesteld voor een nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus. Daarvoor heeft de vervoerder het net onder de loep genomen om de beschikbare bussen zo effectief mogelijk in te zetten. In de plannen voor 2019 is de route van een aantal buslijnen aangepast.

Een van die voorstellen was om buslijn 23 tussen het De Savornin Lohmanplein en Kijkduin in de winter te laten vervallen. Te weinig mensen maken gebruik van deze bus en de route dubbelt te veel met de routes van lijn 3, 24 en 26, aldus de HTM. Alleen in de zomermaanden zou bus 23 dus nog naar Kijkduin gaan rijden. De rest van het jaar moet de lijn 23 tussen Scheveningen en het De Savornin Lohmanplein gaan rijden.

Veel verzet

Dat plan leidde tot veel verzet. Onder meer de gemeente Rijswijk en de ondernemers in Kijkduin. 'Door de verbouwing is Kijkduin al moeilijk bereikbaar voor verkeer. Als er nu ook minder openbaar vervoer naar Kijkduin gaat, zou dat voor de winkelier echt een probleem zijn', stelden zij onlangs.

De wethouder sluit zich aan bij het verzet. Hij snapt dat vanwege de lage bezettingsgraad van de bussen tussen Kijkduin en het De Savornin Lohmanplein de HTM op zoek is gegaan naar maatregelen. Maar hij wijst er ook op dat recent de werkzaamheden begonnen voor de aanpassing van de verkeersroute tussen Houtrust en Kijkduin. Daarnaast is de verbouwing van Kijkduin begonnen. Hij denkt dat daardoor meer reizigers van het openbaar vervoer gebruik gaan maken. 'Om die reden is het gewenst om de bereikbaarheid van Kijkduin met OV op peil te houden.'

Alternatief

De Bruijn komt ook met een alternatief. Buslijn 23 zou van route moeten wisselen met buslijn 26 tussen Kijkduin en Leyenburg. Vervolgens kan dan buslijn 26 worden ingekort tot het De Savornin Lohmanplein. De Bruijn: 'De aanvullende functie van buslijn 23 op het tramnet en het brede scala aan overstapmogelijkheden op het De Savornin Lohmanplein blijven dan in stand.'

De gemeente Den Haag heeft ook een bezwaar tegen een ander onderdeel van de voorstellen van de HTM. Dat is het plan om buslijn 25 door te trekken naar het Centraal Station via de Grote Markt en de Lutherse Burgwal en deze door te laten rijden naar station Mariahoeve in plaats van bus 24.

Vaker trams

In de eerste plaats ziet De Bruijn liever dat het in dit gebied vaker trams gaan rijden in plaats van een buslijn door het centrum te 'versterken'. Maar er is ook een meer praktisch punt. Dit deel van de stad – Grote Markt en Lutherse Burgwal – waar die bus moet gaan rijden is ingericht als voetgangersgebied. De wethouder in de zienswijze namens Den Haag: 'Bij de herinrichting is er indertijd vanuit gegaan dat deze route niet meer regulier door een buslijn gebruikt zou worden. De Lutherse Burgwal is zo ingericht dat bussen elkaar niet kunnen passeren. Een belangrijk aandachtspunt is ook het kruisen van de drukke fietsstroom. De Grote Markt is één van de drukste punten in het fietsnet van Den Haag.

Om dit hele gebied opnieuw in te richten zodat er wel bussen kunnen rijden, kost al snel een miljoen euro. En het neemt ook nog eens anderhalf jaar in beslag. Niet doen dus, stelt De Bruijn. Wel wil hij met de HTM in overleg welke oplossing wel mogelijk is.

Elektrische bus naat Norfolkterrein

Den Haag is ziet ook positieve punten in het plan van de HTM waarover de bestuurders van Metropoolregio nog een beslissing moeten nemen. Zo is de wethouder verheugd dat de HTM een nieuwe rechtstreekse buslijn met elektrische voertuigen vanaf de Binckhorst, het Centraal Station en het centrum naar het Norfolkterrein op Scheveningen wil laten rijden. 'Wij juichen deze ontwikkeling toe als eerste stap op weg naar een hoogwaardige verbinding tussen Den Haag Centraal, het Centrum en het Norfolkterrein.'

Deel dit artikel: