Instellingen

Ganzen in Zuid-Holland mogen niet vergast worden

Groep Canadese ganzen op een golfbaan
De groep ganzen op de golfbaan © Regio15

REGIO - De provincie Zuid-Holland mag geen ganzen vergassen. Dat heeft de rechter maandag bepaald. Vanaf dinsdag 15 mei zou er begonnen worden met het vergassen van duizenden ganzen, omdat de dieren schadelijk zijn voor de landbouw en een gevaar voor het vliegverkeer.

De provincie Zuid-Holland wil de grauwe gans, de Canadese gans en de brandgans vergassen, omdat verjagen niet meer helpt. Volgens de provincie wordt de populatie alleen maar groter en de schade aan landbouwgrond dus ook. Daarnaast vliegen er steeds vaker ganzen in vliegtuigmotoren en dat is levensgevaarlijk.

De Faunabescherming en de Stichting Dierenradar stapten naar de rechter om het vergassen van ganzen aan te vechten. De rechter geeft de milieuclubs gelijk. Al jarenlang worden ganzen gedood, maar de populatie wordt niet kleiner. De rechtbank vraagt zich af of het vergassen van ganzen de oplossing is.

Afschieten helpt niet

Uit onderzoek blijkt dat van 2007 tot en met 2013 de populatie grauwe ganzen is toegenomen van 55.650 naar 100.522, de populatie brandganzen van 19.250 naar 31.325 en de populatie Canadese ganzen van 11.737 naar 17.589. Afschieten en eieren rapen heeft niets geholpen.

Volgens de provincie neemt het aantal aanvaringen met ganzen en vliegtuigen jaarlijks toe en dat zou komen door de toename van het aantal ganzen. De rechtbank denkt daar anders over. De stijging kan ook komen doordat het vliegverkeer de afgelopen jaren is toegenomen.

Schade aan landbouw

Dezelfde redenering past de rechtbank ook toe op de schade die ganzen aanrichten aan de landbouw. De schade nam de afgelopen jaren met tienduizenden euro's toe. Volgens de provincie komt dat door de toename van het aantal ganzen. De rechter vindt dat dat verband niet bewezen is.