Aanleg extra rijstrook A4 tussen Leidschendam en Vlietland gestart

Snelweg A4
Snelweg A4 © Omroep West
LEIDSCHENDAM - Maandag is begonnen met de verbreding van de A4 tussen de N14 (Leidschendam) en Vlietland. Over een lengte van ruim 5 kilometer gaat de weg in beide richtingen van drie naar vier rijstroken. De werkzaamheden voor de verbreding worden in de avond en nacht uitgevoerd zodat het wegverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Voor het verkeer is altijd minimaal een rijstrook beschikbaar.
De weg wordt verbreed in de huidige middenberm. Voor een deel ligt er al voldoende asfalt om de verbreding te kunnen maken en voor een deel moet er nieuw asfalt worden aangelegd. Daarnaast worden de verkeerstechnische installaties op de nieuwe inrichting aangepast.
Er wordt vijf tot zeven avonden/nachten per week gewerkt. De aanvangstijd verschilt per dag, maar er wordt niet eerder dan 19.00 uur gestart en er wordt gewerkt tot uiterlijk 06.00 uur de volgende ochtend. Naar verwachting is de verbreding dit najaar klaar.