Hoe gaan politie en justitie met terreurmeldingen om? Vijf vragen en antwoorden

REGIO - De politie kreeg in maart een anonieme, schriftelijke waarschuwing binnen over Malek F., de man die op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag. In de brief stond dat F. van plan zou zijn een terroristische daad te plegen. Hoe gaan de politie en justitie met zulke meldingen om? We stelden vijf vragen aan de politie.

Hoeveel meldingen over terreurdreiging komen er jaarlijks binnen?

Volgens de politie gaat het om circa 8.000 vergelijkbare meldingen per jaar.

Wat gebeurt er vervolgens met die meldingen?

Die belanden niet allemaal op het bureau van de burgemeester, de baas van het Openbaar Ministerie of de politie. In onze regio wordt bijvoorbeeld in het Veiligheidshuis een afweging gemaakt. Dat is een ambtelijke samenwerking van onder meer de gemeente, de politie, het OM, Reclassering Nederland en een aantal GGZ-instellingen. Er wordt zorgvuldig bekeken welke meldingen serieus moeten worden onderzocht en welke instanties moeten worden ingeschakeld.

Wie zijn er betrokken bij het onderzoek naar die meldingen?

In het Veiligheidshuis werken dus allerlei partijen samen. Informatie kan ook worden gedeeld met de inlichtingendienst AIVD. Dat is ook gebeurd in het geval van Marek F. De politie deed onderzoek en deelde deze informatie met de AIVD. Ook is de casus door deskundigen van de gemeente besproken. Dat onderzoek gaf toen geen aanleiding om F. aan te merken als iemand met terroristische achtergronden, maar het OM kon dat ook niet uitsluiten.

Wanneer wordt er verder actie ondernomen?

Uiteindelijk belanden na onderzoek de meest prangende kwesties op de bureaus van de gemeentelijke-, justitiële en politietop. Deze zogeheten 'driehoek' besluit of extra acties en onderzoek nodig zijn. Politiebaas Van Musscher stelde woensdag bij Omroep West: 'We hebben dus als politie alles gedaan wat rechtstatelijk mocht en nodig was.' Als je dan geen enkel aanknopingspunt vindt om iemand aan te houden of te volgen, mag je op hem of haar niet zomaar het stempel 'potentieel terrorist' plakken en maatregelen nemen.

Wat wordt er in gang gezet als iemand mogelijk een terreurdaad heeft gepleegd?

Wanneer in ons land drie mensen op klaarlichte dag worden neergestoken, gaan alle alarmbellen wel af. Is het een daad van terrorisme? Is er een kans dat anderen dit elders vandaag ook doen? Is het een gerichte actie? Al die vragen worden bij de politie op landelijk niveau besproken.

In het geval van Malek F. kwam er uit de registratiesystemen van de politie zeker een feit naar voren: hij stond bekend als een 'verward persoon' en was onlangs ontslagen uit een GGZ-instelling. Dat gegeven heeft ertoe geleid dat niet alle politiemensen in Den Haag en omstreken in staat van paraatheid werden gebracht.

Afhandeling hetzelfde

Het annuleren van een grote publieksbijeenkomst als het Bevrijdingsfestival in Den Haag was al snel niet meer aan de orde. Die overweging is er wel degelijk geweest. De grote vraag is of er anders was gehandeld als de burgemeester en de politiechef op 5 mei op de hoogte waren geweest van de anonieme brief over Malek F. Volgens politiebaas Van Musscher 'was de afhandeling van het incident exact hetzelfde geweest.'

Deel dit artikel: