Groep de Mos en PvdA: ‘Problemen in het Haagse Zuiderpark aanpakken’

DEN HAAG - Het stadsbestuur moet de problemen in het Zuiderpark in Den Haag met dak- en thuislozen aanpakken. Dat vinden Groep de Mos en de PvdA in de Haagse gemeenteraad. Over de manier waarop verschillen de partijen van mening. Groep de Mos wil dat de gemeente streng optreedt tegen daklozen die overlast veroorzaken. De PvdA wil juist betere daklozenopvang.
Het Zuiderpark is een hang- en slaapplek voor tientallen daklozen. Die verblijven overdag in het park en drinken bier of gebruiken drugs. 's Avonds vertrekken ze naar de daklozenopvang in de Zilverstraat maar een grote groep blijft in het park en overnacht in de bosjes. Deze plekken zijn sterk vervuild met lege blikken bier, oude dekens en plastic flessen. Mensen van het groenonderhoud vinden regelmatig drugsnaalden.
Groep de Mos is geschrokken van de situatie in het Zuiderpark. 'Het Zuiderpark is geen opvang voor daklozen, maar een park waar iedereen zich veilig zou moeten voelen en tot rust kan komen', zegt Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Nino Davituliani. De partij wil dat de gemeente meer gaat surveilleren en handhaven in het park. Ook moet er mobiel cameratoezicht komen en zou er een Buurt Interventie Team in het Zuiderpark moeten worden opgericht.

Toegankelijke opvang

Ook de PvdA wil dat het stadsbestuur actie onderneemt. 'Het is schokkend, net als de verhalen van boswachters die zien dat mensen zonder dak boven het hoofd in de duinen slapen,' zegt PvdA-raadslid Janneke Holman.
'Het laat precies het belang zien van goede, laagdrempelige en toegankelijke opvang, overdag én 's nachts, voor dakloze mensen in Den Haag. In de raadsvergadering in januari heeft de meerderheid van de raad zich hiervoor uitgesproken, maar we wachten nog op de uitwerking. Terwijl dit laat zien dat er echt nú actie nodig is,' aldus Holman.