Krikke betreurt communicatie na aanslag Malek F.

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag trekt het zich aan dat er onduidelijkheid is ontstaan over haar verklaring na de steekpartij op Bevrijdingsdag waarbij drie gewonden vielen. In een raadsvergadering donderdagavond zei ze dat direct na de aanval van Malek F. de bekende informatie over de verdachte is gedeeld. 'Vanuit onze overtuiging zo open mogelijk te zijn en te melden wat we kunnen melden.'
Krikke benadrukt dat ze heeft gezegd dat Malek F. bekend was in het politiesysteem als een verward persoon, niet dat hij verward was op het moment van de aanslag. 'We hebben vanaf het begin alle opties opengehouden. Dat blijkt ook uit feit dat de hoofdofficier direct de NCTV heeft geïnformeerd. Het blijkt uit de grootschalige onderzoeken die politie en OM meteen hebben opgestart. En dat had dus ook meer moeten blijken uit onze woorden. Dat hadden we duidelijker moeten communiceren. Nogmaals: dat trek ik me aan,' aldus de burgemeester.
Ze voegt daar aan toe: 'Ik geloof in openheid. In mensen eerlijk zeggen welke feiten er te melden zijn. Al heeft dat soms z’n prijs en kost het een negatief artikel. Maar ik ga niet als een gesloten oester door de stad trekken.'

Het briefje

Over de anonieme melding die in maart binnenkwam bij de politie over Malek F. zegt Krikke dat zij op 7 mei door de hoofdofficier van justitie is ingelicht over de inhoud van het briefje. 'Ik betreur zeer dat deze informatie, door een menselijke fout bij de politie, niet meteen die zaterdagmiddag uit de politie-systemen kwam. Maar ook hier geldt dat we hebben gekozen voor openheid. Zodra het OM het onderzoek naar de anonieme melding had afgerond, is dat afgelopen dinsdag door onszelf naar buiten gebracht.'
De burgemeester eindigt haar betoog met de aankondiging dat er nog weer meer gedaan zal worden om het groeiende probleem van verwarde mensen aan te pakken. Daarover zegt ze: 'De politie heeft hierover al vaker aan de bel getrokken. De afbouw van bedden in de zorg gaat sneller dan de opbouw van het zorgvangnet in de wijken. De aanpak moet sluitender. Er moet een zwaardere bemoeizorg komen voor mensen die uitbehandeld zijn, bijvoorbeeld bij toezicht op hun medicijngebruik.'

Nieuwe pilot

Krikke wil samen met gemeentelijke partners naar het kabinet om dit aan de orde te stellen. Ook komt er een 'pilot intensieve aanpak voor personen met hoog risicovol en verward gedrag. Regiobreed zullen we vijftig van de steeds terugkerende, hoog-risico verwarden blijven monitoren.'