Gebouw Rijkswaterstaat Scheveningen plat voor nieuwe appartementen

DEN HAAG - Het voormalig gebouw van Rijkswaterstaat aan de Vuurtorenweg in Scheveningen wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Op de markante plek, naast de vuurtoren, komt een woongebouw met 82 appartementen en 73 ondergrondse parkeerplaatsen, schrijft wethouder Karsten Klein (CDA) aan de Haagse gemeenteraad.
Het in 1977 opgeleverde gebouw van de Vaarwegmarkeringsdienst was tot twee jaar geleden eigendom van het Rijk. Dat heeft het verkocht aan KondorWessels, ook eigenaar van bijvoorbeeld de Pier.
Een van de kenmerkende elementen van het nieuwe ontwerp is dat het complex straks verder van de vuurtoren af ligt dan het huidige gebouw. Nu is de afstand nog twee tot vier meter, in de toekomst elf. Zo blijft het zicht op de vuurtoren goed behouden, aldus de ontwikkelaar, en er ontstaat een plein dat rondom toegankelijk is en niet meer doodloopt, zoals nu.

'Bijzondere waarde'

Zicht op de vuurtoren is ook voor de gemeente van groot belang, aldus wethouder Klein. Volgens hem is het complex van de toren en de dienstwoningen 'van bijzondere waarde'. 'Het is één van de ankerpunten van historisch Scheveningen. Het vrije zicht hierop is dan ook een cultuurhistorische waarde die gerespecteerd moet worden. Met de bouw van het rijkskantoor is de open ruimte die er tot dan was tussen kantoor en dienstwoningen voor een belangrijk deel verdwenen. Met de herontwikkeling ligt hier de ambitie om dit te herstellen.'
Het nieuwe complex wordt wel iets hoger dan het huidige gebouw. Het bunkerachtige pand dat er nu staat is op het hoogste punt veertien meter. Het nieuwe gebouw wordt 5,5 meter hoger. Dat past binnen de grenzen die de gemeente heeft gesteld.

Ontwerp aangepast

De inwoners van Scheveningen hebben al op diverse inspraakbijeenkomsten hun mening over het plan kunnen geven. Het is daarom ook al aangepast. De gevels van de bovenste twee lagen zijn aan de korte zijden van het gebouw naar binnen opgeschoven. Ook zijn balkons aangepast, zodat ze minder uitsteken.
Verder zijn afspraken gemaakt over het bouwverkeer. Dat moet via een tijdelijke weg om zo te voorkomen dat het door de buurt gaat. De weg kan eventueel langer in gebruik blijven zodat ook verhuiswagens er na de oplevering overheen kunnen.

Geen verdere aanpassingen

De bewonerscommissie pleitte recent ook nog voor een nog verdergaande aanpassing van het plan: het zou geen zes verdiepingen moeten krijgen, maar vijf. Maar volgens wethouder Klein gaat dat niet gebeuren. Volgens hem wordt door de aanpassingen al 'in voldoende mate aan de bezwaren tegemoet gekomen'.