Raad van State oordeelt over gebiedsverbod Fawaz: vijf vragen en de antwoorden

Fawaz Jneid bij de Raad van State
Fawaz Jneid bij de Raad van State © ANP
DEN HAAG - Mocht de minister van Veiligheid en Justitie imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opleggen, zodat hij niet meer kon preken in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk? Of is het verbod een schending van zijn grondrechten, zoals Fawaz zelf zegt? De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, moet daar nu een oordeel over vellen.
  • Fawaz Jneid...waar kennen we hem ook alweer van?
De Syrisch-Libanese Nederlander, tot 2012 prediker in de Haagse as-Soennah moskee, wordt vooral bekend door
(VVD). Enkele weken voor zijn dood, wenst Fawaz Van Gogh een ongeneeselijke ziekte toe. Zijn moordenaar Mohammed B. was mogelijk bij die preek aanwezig. Hirsi Ali doet aangifte van bedreiging tegen Fawaz, nadat die op internet aankondigde dat de politica getroffen zou worden door 'een vervloeking van Allah'. Ook werd hij
  • Waarom heeft hij dit verbod gekregen?
In de zomer van 2017 duikt Fawaz ineens op in de Haagse wijk Transvaal.
Volgens de gemeente schendt de stichting daarmee afspraken in het erfpachtcontract.
Ook legt de minister van Veiligheid en Justitie Fawaz
Hij mag
. De reden: 'Hij verkondigt een intolerante boodschap', volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarmee draagt hij, volgens de NCTV, bij aan het radicaliseringsproces in een wijk waarin grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering.
  • Een gebiedsverbod, mag dat zo maar?
Voor het opleggen van het gebiedsverbod is de 'Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding' gebruikt. Die wet bestaat sinds maart 2017. Met die wet in de hand kan de minister vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen.
  • Waarom is Fawaz het er niet mee eens?
. Volgens de imam is het in strijd met zijn vrijheid van meningsuiting, zijn vrijheid van godsdienst en zijn bewegingsvrijheid. Want het verbod zorgt er niet alleen voor dat Fawaz niet meer kan prediken in de twee wijken. Hij mag er ook niet meer komen om familie en vrienden te bezoeken. Zo heeft hij naar eigen zeggen al verschillende huwelijken moeten laten schieten vanwege het verbod. Na de oplegging van het verbod stapte Fawaz naar de rechter,
Fawaz ging tegen het besluit
Hij heeft altijd volgehouden dat hij
  • Gaat het verbod stand houden?
Verschillende moslimorganisaties
Hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer noemt het 'censuur' en 'in strijd met de grondwet'. Volgens Brouwer kan Fawaz geen gebiedsverbod opgelegd krijgen en kan er alleen ingegrepen worden als Fawaz de wet overtreedt.
dat: vrijheid niet onbeperkt kan zijn en dat de overheid de taak heeft om de maatschappelijke orde en veiligheid te bewaken en mogelijke risico's te verkleinen.