Coalitieakkoord gepresenteerd: 'Den Haag, stad van kansen en ambities'

DEN HAAG - Tussen de planten van de Stadskwekerij in Den Haag is dinsdagmiddag het coalitieakkoord gepresenteerd. De fractieleiders van de vier partijen, Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks, zetten hun handtekening onder de plannen. En daaruit blijkt dat Den Haag een milieuzone krijgt. Dat betekent dat vervuilende bestelwagens en auto’s straks niet meer het centrum van de stad in mogen. Den Haag gaat hiervoor samen met het Rijk en de andere grote steden de mogelijkheden verkennen, staat in het coalitieakkoord 'Den Haag, stad van kansen en ambities'.
Volgens formateur Edith Schippers treedt straks een coalitie aan die 'niet knetterlinks of knetterrechts is', maar een 'coalitie voor de hele stad'. Zij sprak waardering uit voor de onderhandelaars van de vier partijen. Die hebben volgens haar grote kennis van de stad én hart voor de stad'. Schippers: 'Er ligt een mooi en ambitieus akkoord.'
Richard de Mos van de grootste Partij in Den Haag, Groep de Mos, verklaarde tijdens de presentatie dat het akkoord een 'feest van herkenning' is voor de achterban van de deelnemende partijen. Hij erkende ook dat er af en toe flink met de deuren is geslagen. Maar formateur Schippers slaagde erin de partijen toch ook altijd weer bij elkaar aan tafel te krijgen. 'Laat ik het maar op z’n Haags zeggen: Ik vind je echt een moordwijf', bedankte hij Schippers.

Betaald parkeren

Ook de andere onderhandelaars prezen de samenwerking tijdens de gesprekken. En toonden zich tevreden over het bereikte resultaat. 'Ik denk dat we delen van de verkiezingsprogramma’s hebben gesmeed tot een geheel. Hier gaan we de komende vier jaar profijt van hebben', aldus bijvoorbeeld GroenLinks-leider Arjen Kapteijns. Het nieuwe coalitieakkoord kent vier kernthema’s: groei van de stad, mobiliteit, duurzaamheid en iedereen doet mee.
Uit het dinsdag gepresenteerde akkoord wordt ook duidelijk dat betaald parkeren blijft. Maar het nieuwe stadsbestuur gaat wel onderzoeken of bewoners het eens zijn met het invoeren ervan. De invoering van betaald parkeren rond de Haagse markt wordt teruggedraaid. Er komt een nieuwe onderzoek naar het draagvlak daarvoor in de buurt. De plannen daartoe van huidig wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) leidden eind vorig jaar tot veel protest. Hij wilde dat niet alleen op de vier marktdagen zou moeten worden betaald, zoals nu het geval is, maar ook op de andere dagen van de week. Bewoners en ondernemers verzetten zich daartegen, bijvoorbeeld omdat het zou kunnen leiden tot sociale isolatie.

Aandelen Eneco in de verkoop

De plannen van het nieuwe college worden onder meer gefinancierd door de verkoop van de aandelen die de gemeente heeft in Eneco. Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen en is de tweede grootaandeelhouder, na Rotterdam dat een belang van 31 procent heeft. De Haagse raad besloot oktober vorig jaar nog de aandelen in handen te willen houden omdat de gemeente zo invloed heeft op de koers van het bedrijf. Nu hebben de partijen besloten dat de opbrengst gaat naar een duurzaamheidsfonds. Daaruit moet onder meer de overgang naar duurzame energiebronnen worden betaald.
Andere plannen zijn dat het nieuwe college minder ruimhartig is met het opvangen van vluchtelingen. De stad stopt met de opvang van meer vluchtelingen dan Den Haag verplicht is.
De partijen zelf mochten tijdens de presentatie een aantal voor hen belangrijke punten noemen. Zij zelf vinden actief de wijken in gaan en daar informatie ophalen een sterk punt. Verder moeten veel meer mensen uit de bijstand. Op dit moment zijn 20.000 mensen daar al lang in. De nieuwe coalitie wil ieder jaar 500 langdurig werkelozen aan een baan helpen of op een andere manier uit de bijstand halen.

Veiligheid

De Mos zelf noemde veiligheid als randvoorwaarde. 'Dat betekent korte metten maken met discriminatie en radicalisering.' Daarom komen er ook meer handhavers. Zijn collega Robert van Asten van D66 bestempelde economie al belangrijk punt. Daarom wordt het toerisme nog meer gepromoot en wordt het thema 'Den Haag, stad van vrede en veiligheid' versterkt.
Voor de VVD is 'leefbaarheid in de wijken' een belangrijk punt, zei partijleider Boudewijn Revis. Daarom wordt onder meer het Telderstracé verbeterd en wordt doorgaand verkeer uit wijken geweerd. Ook gaat de gemeente woningsplitsingen strenger beoordelen.

Eigen bijdrage

Kapteijns van GroenLinks bestempelde het feit dat minima geen eigen bijdrage hoeven te betalen als zij gebruik maken van de WMO als een overwinning. En het beter inzamelen van afval.
Met de presentatie van het coalitieakkoord komt een einde aan meer dan vijftig dagen onderhandelen.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart van dit jaar werd Groep de Mos de grootste partij in Den Haag met acht zetels. De week daarna werd VVD-coryfee Hans Wiegel aangesteld als verkenner. Hij adviseerde om te komen tot een afspiegelingscollege dat bestaat uit de grootste partijen in de raad: Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks.

Onderhandelen in de Stadskwekerij

Onder leiding van formateur Edith Schippers hebben die partijen vanaf 11 april met elkaar gesproken. Een belangrijk deel van die tijd brachten ze door op de eerst verdieping van kantoor op de Stadskwekerij van Den Haag in Duttendel. Vorige week werd duidelijk dat ze een akkoord hadden bereikt.
De Haagse gemeenteraad gaat woensdag 6 juni om 17.00 uur debatteren over het nieuwe coalitieakkoord. De dag erna worden om 19.30 uur de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dan wordt er ook afscheid genomen van de vertrekkende bestuurders.