Instellingen

Dit zijn de nieuwe wethouders van Zoetermeer

LHN/M.J.M. van Driel, GroenLinks/J.W. Groeneveld, VVD/J. Iedema, CDA/I. ter Laak, D66/R.C. Paalvast, VVD/M.J. Rosier | Fotoflex.nl.
LHN/M.J.M. van Driel, GroenLinks/J.W. Groeneveld, VVD/J. Iedema, CDA/I. ter Laak, D66/R.C. Paalvast, VVD/M.J. Rosier | Fotoflex.nl.

ZOETERMEER - Zoetermeer heeft een nieuw college. Dinsdag werd het stadsbestuur met zes wethouders van de vijf coalitiepartijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA geïnstalleerd.

De wethoudersposten zijn gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. De VVD heeft twee wethouders: Marc Rosier en Jan Iedema. Rosier heeft financiën, verkeer, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling in zijn portefeuille. Iedema gaat over onderwijs, economie en personeel en organisatie.

Margreet van Driel is wethouder namens LHN en buigt zich over sociale zaken, schuldhulpverlening, citymarketing, evenementen en grondbedrijf. Namens coalitiegenoot D66 is Robin Paalvast wethouder. Hij gaat over energietransitie, wonen, kunst en cultuur. Jakobien Groeneveld van GroenLinks heeft groen, openbare ruimte, armoedebeleid, jeugd en afvalbeleid in haar portefeuille. CDA'er Ingeborg ter Laak gaat over zorg en welzijn, wmo, sport en verenigingen.

Groene, veilige stad met ambitie

Het motto van het coalitieakkoord is: Groene, veilige stad met ambitie. Wijkgericht werken is een speerpunt van dit akkoord. Belangrijke onderwerpen zijn verder: een veel betere doorstroming op de woningmarkt, veiligheid, duurzaamheid, investeren in groen en stadsnatuur en goed onderhoud van het openbaar gebied.