Indieners Haagse Verlanglijstje zijn tevreden: ‘Het staat nu zwart op wit’

DEN HAAG - Het Haagse Verlanglijstje is geland in het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W. Omroep West vroeg wat jij de onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks wilde meegeven. Veel (maar niet alles) van wat jullie hebben ingebracht, is terug te vinden in het akkoord. Wij lichten er twee indieners uit.
Bart Muusse woont in Rustenburg-Oostbroek. Hij schreef het volgende op het Haagse Verlanglijstje. 'Ik vind dat er te weinig groen is in met name armere wijken. Er zijn teveel auto's. Het stadsbestuur moet in samenwerking met buurtcoalities, maar ook met gemeentewerkers, plekken vinden waar meer bomen kunnen staan.'
In het akkoord staat op pagina 37: 'Ook willen we meer natuurlijke beplanting, groene daken, verticaal groen en geveltuintjes creëren, met name in de meest versteende wijken. We betrekken bewoners actief bij het zoeken van geschikte locaties voor bomen en ander groen.'

Tevreden over passage

Muusse is tevreden over de passage. 'Ik ben er heel blij mee. Het is goed dat het op papier staat want dan kunnen mensen ernaar verwijzen. Bovendien kunnen politici hier op afgerekend worden.'
Jan Raateland adviseert sportclubs bij het opzetten van hun organisatie. Hij ondersteunt besturen, die vaak uit vrijwilligers bestaan. Hij schreef onder meer op het Haagse Verlanglijstje: 'Mijn bijdrage aan de stad is in de afgelopen jaren gericht geweest op de versterking van de Haagse sportverenigingen, het versterken van hun bestuurlijke kracht waardoor zij zich ook kunnen richten op de verbinding met de buurt, en dat is de  maatschappelijke functie van de sportvereniging. Mijn voorstel is een eerste verkenning te doen wat er voor nodig is om de sport, net zoals het onderwijs, een verbindende functie te geven in de buurt.'

Bloeiend sportleven

In het akkoord staat op pagina 51: 'Sport is daarnaast een prachtig verbindend element in onze stad en verenigingen en (amateur)clubs zijn daarbij onmisbaar: mede dankzij de vele vrijwilligers hebben veel Hagenaars samen een bloeiend sportleven. Onze verenigingen en vrijwilligers worden niet voor niets het cement van de samenleving genoemd. Deze clubs en vrijwilligers verdienen dan ook onze steun, zoals deskundigheidsbevordering binnen verenigingen.'
Raateland is enthousiast. 'Ik zie het woord verbinding terugkomen. Dat is wat wij willen. Daarnaast staan wij voor een duurzame oplossing voor sportclubs door de kennis van besturen te vergroten. Het helpt niet als er met wat geld zaken tijdelijk gestimuleerd worden. Vaak gaat het niet om geld maar om aandacht.'