Haagse oppositie botst met nieuwe coalitie

DEN HAAG - Een kritische oppositie. Dat troffen de onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks woensdagavond in de gemeenteraad waar zij hun coalitieakkoord verdedigden. Vooral de bezuinigingen op het welzijnswerk en de financiering van maatregelen om de klimaatdoelen te halen, konden rekenen op veel scepsis in de raad. Ook betwijfelen sommige partijen of de vier nieuwe collegegenoten de rit wel gaan uitzitten. ‘Het is de coalitie van olie en water. Je kunt schudden maar het mengt niet’, aldus CDA-fractievoorzitter Danielle Koster.
Vorige week presenteerden Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hun collegeakkoord 'Den Haag, Stad van kansen en ambities'. Woensdagavond debatteerden ze erover met de Haagse gemeenteraad.
De meeste partijen zien goede punten in het akkoord. 'Ik ben blij dat het vangnet voor mensen die het moeilijk hebben in stand blijft', zei PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. En volgens Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren gaat dit college 'een groenere koers varen dan voorheen'. Maar er was vooral veel kritiek.

Verkiezingsbeloften niet nagekomen

De PVV verweet Richard de Mos van Groep de Mos dat hij zijn verkiezingsbeloften niet is nagekomen. 'U wilde de voorrangsregeling voor vluchtelingen die een woningen zoeken afschaffen', zei PVV-er Willie Dille, 'maar daar is niets van terecht gekomen. U maakt goede sier met niets.' De Mos reageerde met de opmerking dat Groep de Mos 'dingen regelt'. De Mos: 'De PVV staat al jaren langs de zijlijn en kijkt toe.'
Het CDA maakte De Mos hetzelfde verwijt: 'De parkeervergunning wordt duurder terwijl u campagne voerde met het afschaffen van betaald parkeren', verklaarde CDA-fractievoorzitter Danielle Koster. ‘Waar zijn alle stoere verkiezingsbeloften gebleven?’ De Mos erkende dat hij ook niet blij is met de verhoging van het parkeergeld. 'Maar besturen is geven en nemen.'

'Waarom doet u dit?'

De bezuiniging van twintig miljoen euro op het welzijnswerk was Martijn Balster van de PvdA een doorn in het oog. Balster: 'Het is onbestaanbaar dat dit college buurthuizen wil sluiten. Dit gaat jongeren en anderen die het welzijnswerk zo hard nodig hebben keihard raken. Waarom doet u dit?'
Volgens Arjen Kapteijns van GroenLinks is de bezuiniging op welzijn vooral gericht op het efficiënter laten werken van grote welzijnsorganisaties. 'Mensen die welzijnswerk nodig hebben hoeven hier geen hinder van te ondervinden', zei Kapteijns, 'bovendien gaat er extra geld naar kleinere welzijnsinitiatieven.'

Verkoop Eneco-aandelen

In het coalitieakkoord staan flink wat maatregelen om Den Haag energieneutraal te krijgen in 2030. Een groot deel van die maatregelen wordt betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de Eneco-aandelen. Maar het energiebedrijf is nog niet verkocht en dus rekent dit college zich rijk, vindt de oppositie.
'Wanneer verwacht het college dat Eneco verkocht is en wanneer heeft Den Haag dat geld binnen?' vroeg Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zich af. 'Misschien kunt u deze collegeperiode niet eens beginnen met alle voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen.' Ook Danielle Koster van het CDA vroeg zich dit af. 'Er is nu geen geld. En ik heb altijd geleerd om de huid niet te verkopen, voor de beer is geschoten.'

'Los, vaag, zonder verbinding'

Maar Kapteijns heeft vertrouwen in de verkoop. 'Er loopt een onderzoek naar de snelle verkoop van Eneco. Daar sluiten wij ons bij aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat de verkoop volgend jaar plaats zal vinden.'
Naast kritiek op het akkoord, zet een aantal partijen ook vraagtekens bij de samenstelling van het college. 'Het akkoord bestaat uit losse, vage plannetjes zonder verbinding', stelde  Koster, 'en dit werkt als olie en water. Je kunt schudden wat je wilt, het mengt niet.'

Hoe lang houdt het stand

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: ‘Ik mis de verbindende leidraad in het akkoord. Wat verbindt de vier partijen daadwerkelijk? Ik vraag mij af hoe lang dit college stand houdt.'
Donderdagavond worden de acht nieuwe wethouders geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering.