Een noodverordening in Noordwijk: wanneer gebruik je het?

NOORDWIJK - Om in Noordwijk de openbare orde te herstellen, is sinds donderdagavond een noodverordening van kracht in de wijk Boerenburg. Burgemeester Jan Rijpstra kondigde de verordening af om onrust op en rondom het Rederijkersplein tegen te gaan. Wanneer wordt een noodverordening afgegeven en hoe vaak gebeurt dat? Adriaan Wierenga, noodrechtexpert van Rijksuniversiteit Groningen, deed jarenlang onderzoek naar noodverordeningen en geeft antwoord.

1. Wat is een noodverordening?

Bij ernstige wanordelijkheden of rampen kan een burgemeester in zijn eentje een soort noodwet maken, tijdelijke maatregelen. Een noodverordening kan per keer verschillen. De maatregelen moeten passen bij de mate van de dreigingen. In Noordwijk geldt bijvoorbeeld een samenscholingsverbod, er mogen dan niet meer dan twee mensen samen zijn in de wijk. Ook mogen alleen hulpverleners en buurtbewoners de wijk in en uit, op vertoon van een legitimatiebewijs.
2. Wanneer wordt een noodverordening afgegeven?
'Er moet meer aan de hand zijn dan overlast in de buurt of wildplassen', legt Wierenga uit. 'Het gaat dan om misdrijven die vaak op brede schaal worden gepleegd, bijvoorbeeld brandstichting of openlijke geweldpleging.' De burgemeester kan in zo'n situatie zelfstandig maatregelen treffen die hij nodig acht. 'Dat geeft hem enorme vrijheid. Daar staat wel tegenover dat het echt een ernstige situatie moet zijn en dat er geen reguliere maatregelen zijn.' Bekende voorbeelden waarbij de noodverordening werd gebruikt, zijn Project X in Haren of de strandrellen in Hoek van Holland.
3. Hoe vaak wordt een noodverordening ingezet?
Het zou een uiterst redmiddel moeten zijn, toch wordt een noodverordening relatief vaak afgegeven. Een noodverordening wordt zo'n twee tot drie keer per maand gebruikt. In de vijf jaar dat Wierenga onderzoek doet, werden 250 noodbevelen en noodverordeningen afgegeven.
4. Wat is het verschil tussen een noodverordening en noodbevel?
'Deze instrumenten hangen heel dicht met elkaar samen', legt Wierenga uit. Een noodbevel geldt voor individuele gevallen en wordt concreet tot iemand gericht. Als je niet weet wie ergens achter zit en je algemene maatregelen - vaak voor langere duur - wilt treffen, wordt een noodverordening gebruikt.
5. Is de noodverordening in Noordwijk een terechte keuze?
'Het lijkt mij dat je in zo'n situatie gebruik kunt maken van een noodverordening', zegt Wierenga. Wel heeft hij zijn twijfels over het preventief fouilleren in de wijk. 'Deze bepaling kun je niet opnemen in de verordening omdat die in strijd is met het grondrecht over privacy. Ook kunnen in de noodverordening geen nieuwe bevoegdheden aan de politie worden toegekend. Hier ligt het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied meer voor de hand.'
De noodverordening is tot 17 juni van kracht van 22.00 uur tot 6.00 uur, in een gebied tussen de Van de Mortelstraat, Gooweg, Northgodreef en Duinwetering.