Krikke tegen extra verplichte vuurwerkvrije zones in Den Haag

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag wil geen extra verplichte vuurwerkvrije zones in de stad tijdens de jaarwisseling. De PvdA en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad vroegen om uitbreiding van de al bestaande 23 vuurwerkvrije zones om overlast tegen te gaan. Maar volgens Krikke willen de meeste Hagenaars dit niet en zijn er onvoldoende agenten om het te handhaven. De burgemeester wil wel meer vrijwillige vuurwerkvrije zones in de stad.

Den Haag stelt tijdens de jaarwisseling op 23 plekken een vuurwerkvrije zone in. Het gaat om gebieden rondom ziekenhuizen, kinderboerderijen of verzorgingstehuizen. Hier mag geen vuurwerk afgestoken worden en de politie treedt op als dit verbod niet wordt nageleefd.

Daarnaast was er in Den Haag bij de afgelopen jaarwisseling een experiment met achttien vrijwillige vuurwerkvrije zones. Bewoners spreken daar met elkaar af om in een bepaalde straat of op een pleintje geen vuurwerk af te steken. Bewoners moeten zelf regelen dat de afspraken worden nageleefd, de politie handhaaft niet. 

Werkt niet

Volgens oppositiepartij PvdA wringt hier de schoen want vrijwilligheid werkt niet zegt PvdA-fractievertegenwoordiger Andrea Bartman. Het heeft volgens haar alleen zin op plekken waar de problemen toch al niet zo groot zijn. In gebieden waar de overlast groot is, werkt vrijwilligheid niet. 

Daarom stelde de partij woensdagavond tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad voor om meer verplichte vuurwerkvrije zones in te voeren in gebieden waar de overlast groot is. 'Begin met vijf,' zei Bartman. Collegepartij GroenLinks steunde de PvdA hierin.

Draagvlak

Maar burgemeester Krikke is ertegen. ' Ik ben geen voorstander van uitbreiding van de 23 vuurwerkvrije zones,' zei Krikke. 'Uit een enquete die we hebben uitgevoerd blijkt dat de meeste Hagenaars niet meer vuurwerkvrije zones willen. Er is dus geen draagvlak voor. Ze accepteren daarentegen wel dat er geen vuurwerk rondom ziekenhuizen en dergelijke mag worden afgestoken.'

Daarnaast wijst Krikke op de beperkte politiecapaciteit. 'De politie moet tijdens de jaarwisseling alle zeilen bijzetten. We moeten de capaciteit die er is inzetten op plekken waar die het meest effectief is.' Dat is volgens de burgemeester bij voorkeur niet in vuurwerkvrije zones.

Extra BOA's

Arjen Kapteijns van GroenLinks stelde voor om extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten. 'In het coalitieakkoord is afgesproken dat we 25 extra boa’s krijgen,' zei Kapteijns, 'die kunnen we misschien hiervoor inzetten.' Volgens Krikke kan dat niet. 'Boa’s mogen niet werken na tien uur 's-avonds. Dat ligt vast in de CAO. Daar kunnen we dus niet aan tornen.'

Krikke ziet wel wat in het uitbreiden van de vrijwillige vuurwerkvrije zones. 'Uit een evaluatie blijkt dat de proef geslaagd is,' zei Krikke. 'De initiatiefnemers van zeventien van de achttien vrijwillige zones zijn positief over het experiment. Alleen in de Thijssestraat is het niet goed gegaan. Daar werd juist veel vuurwerk afgestoken. Wij gaan met de bewoners daar in gesprek om te kijken naar een oplossing.'

Landelijk verbod

De burgemeester wil problemen in vrijwillige vuurwerkvrije zones in de toekomst voorkomen door bewoners beter voor te bereiden. 'We willen bewoners handvatten geven om met elkaar in gesprek te gaan zodat verwachtingen over en weer duidelijk worden.'

Krikke sprak woensdagavond ook haar teleurstelling uit over het kabinetsbesluit om geen landelijk verbod op knalvuurwerk en sierpijlen in te voeren: 'Een gemiste kans. Een vuurwerkverbod heeft alleen zin als dit landelijk wordt afgekondigd. Een lokaal vuurwerkverbod werkt niet want dan kom je in de situatie dat de ene gemeente wel en de andere geen verbod heeft. Dat zorgt voor een waterbedeffect en gaan mensen die vuurwerk willen afsteken gewoon de gemeentegrens over.'

Deel dit artikel: